Ritmologie

Onze equipe staat 24u/24u ter uwer beschikking.

Ritmologie Kliniek

 • Consultaties over ritmologie
 • Elektrofysiologisch onderzoek
 • Monitoring van hartfrequentie (1 tot 7 dagen), de zogenaamde holter monitoring
 • Monitoring van implanteerbare EKG's, (Reveal)
 • Onderzoek op ventriculaire asynchronismen en hun behandeling
 • Implantatie en controle van pace makers
 • Implantatie en controle van defibrillatoren
 • Ablaties van ventriculaire en supra ventriculaire maligne ritmestoornissen

De kliniek voor voorkamer fibrillatie of AF (Atriale Fibrillatie) kliniek

 • Onderzoek naar de fysiopathologie van voorkamer fibrillatie
 • Oppuntstelling van de medische behandeling
 • Katheter ablatie (isolatie van de pulmonale venen)
 • Chirurgische ablaties via thoracoscopie

Onderzoeken en therapeutische handelingen