Bijzondere maatregelen coronavirus

Ik ben op zoek naar informatie over:

 

COVID-19 Test & Vaccination Center

Ons Covid-19 Test & Vaccinatiecentrum is gelegen aan de Pachecolaan 42 (op 250 m van onze site Kruidtuin).

1. COVID-testing (screening, tracing, pre-travel)

Het Testcenter is 7 dagen op 7 open, van 9.45 tot 17.30 uur. U kan zich laten testen zonder en met afspraak.

AFSPRAAK MAKEN

 • Screenen en tracing
 1. U hebt een Belgisch rijksregisternummer (INSZ): https://testcovid.be/
 2. U hebt geen Belgisch rijksregisternummer (INSZ): 02/891.60.00 (van 8 tot 17 uur, van maandag tot en met vrijdag)

Elke patiënt met lichte symptomen die door zijn huisarts wordt doorverwezen kan zich zonder afspraak aanmelden.

Mee te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Voorschrift van uw arts / SMS / QR-code

Elke patiënt die zich aanmeldt met ernstige symptomen kan terecht op de spoedafdeling van de kliniek (Broekstraat 104).

 • Pre-travel

De pre-travel testen worden enkel uitgevoerd na afspraak via https://testcovid.be/. De betaling gebeurt online.


RESULTATENT COVID-19-TEST

Covid19-test of bloedafname: neem contact op met uw huisarts of raadpleeg het resultaat online via het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

 1. Open de pagina: brusselsgezondheidsnetwerk.be
 2. Klik op > Patiënt
 3. Log in of registreer met uw e-ID of Itsme
 4. Eenmaal op het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk, klik op > Mijn documenten
 5. Klik op > Laboratoriumresultaat gedateerd op de dag van de bloedafname/test

Bij een positieve test: raadpleeg uw huisarts.

De spoeddiensten en de laboratoria hebben geen toegang tot uw testresultaten.
Als u geen toegang heeft tot de inhoud van het document, bel dan uw huisarts.
 

2. COVID-vaccinatie

U kan zich laten vaccineren met of zonder afspraak.

Mee te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Uitnodiging voor vaccinatie

 

Gehospitaliseerde patiënten (bezoek, pakjesdienst, preoperatieve tests)

1. Bezoeken (update 14 maart 2022)

Bezoek aan opgenomen patiënten terug toegestaan.

In ieders belang gelden er een aantal voorwaarden:

Site Kruidtuin

 • Maximum 2 bezoekers per keer (principe van ‘wie eerst komt, eerst maalt)
 • Dagelijks - klik hier om de uurregeling te zien
 • Maximum 1 uur bezoek
 • Verplichting tot het tonen van een geldig covid safe ticket (CST)

Site Middaglijn

 • Maximum 2 bezoekers per keer per dag (principe van ‘wie eerst komt, eerst maalt)
 • Maximum 1 uur per bezoek
  • SP5 (reva): tussen 14.00 en 17.00 uur
  • SP6 (psychogeriatrie): maximum 1 bezoeker tussen 14.00 en 15.00 uur
 • Verplichting tot het tonen van een geldig covid safe ticket (CST)

Site Leopold I

 • Maximum 2 bezoekers per keer per dag (principe van ‘wie eerst komt, eerst maalt)
 • Maximum 1 uur bezoek
  • Maandag en dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur
  • Woensdag en donderdag: tussen 14.00 en 15.00 uur
  • Vrijdag: tussen 18.00 en 19.00 uur
  • Zaterdag en zondag: tussen 14.00 en 15.00 uur
 • Verplichting tot het tonen van een geldig covid safe ticket (CST)

De gebruikelijke hygiënemaatregelen blijven van kracht tijdens het bezoek:

 • Geen symptomen van COVID vertonen (koorts, hoofd-en/of keelpijn, verkoudheid,…)
 • Niet naar het ziekenhuis komen in het geval van een hoogrisicocontact, quarantaine of terugkeer van vakantie
 • Handhygiëne toepassen voor, tijdens en na het bezoek
 • Niet eten en drinken tijdens het bezoek
 • Steeds het masker blijven dragen van bij het binnenkomen tot aan het vertrek vanuit het ziekenhuis
 • Steeds 1,50 meter afstand respecteren op ieder moment

Niet-naleving van deze regels en maatregelen zal leiden tot weigering van toekomstige bezoeken.

In bepaalde afdelingen en bij specifieke patiënten gelden andere regels: materniteit, neonatologie en pediatrie, intensieve zorgen, COVID-patiënten en alle patiënten in de laatste levensfase.

2. Ophaal- en afhaalpunt voor patiënten
Wat met de was van patiënten die geen bezoek mogen ontvangen? En is het mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? Onze Kliniek organiseert hiervoor een aflever- en ophaaldienst, zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

Site Kruidtuin: 
Aflevering tussen 10u en 17u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 12u tot 13u en van 16u tot max 17u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Middaglijn:  
Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 15u tot 16u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Leopold I:
Aflevering tussen 14u en 16u aan het onthaal
Er is een apart lokaal met kar om de vuile was en linnen op te halen en een aparte kar om de propere was en linnen af te leveren

Pakketten die geaccepteerd worden, moeten gesloten en geïdentificeerd (naam patiënt/afdeling/kamernummer) zijn.
Het receptieteam behoudt zich het recht voor om bepaalde pakketten te weigeren.
De Kliniek Sint-Jan wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies.
3. Testing van gehospitaliseerde patiënten (geplande of spoedgevallen)

Om veiligheidsredenen en uit voorzorg voor al onze teams en andere patiënten wordt sinds 7 augustus bij elke patiënt die via de spoed toekomt of een geplande hospitalisatie moet ondergaan, een Covid-19 PCR-test afgenomen vóór de opname. Dat geldt voor alle patiënten (al dan niet gevaccineerd tegen Covid-19).

Voor de pre-opnametests kunt u terecht in de Pachecolaan 44, van maandag tot en met zondag, tussen 10.00 en 17.30 uur. Op woensdag worden er geen pre-opnametests uitgevoerd.
 


Begeleiding van personen die naar de Kliniek moeten

De begeleiding van patiënten wordt opgeschort. Ook daar gelden uitzonderingen voor:

 • Prenatale consultaties (enkel echografieën 1ste, 2de en 3de trimester): de partner
 • Pediatrie: 1 ouder
 • Andersmobiele patiënten: 1 begeleider
 • Dagheelkunde, Medisch daghospitaal, Geriatrische daghospitaal: 1 begeleider

Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.

 

Consultaties en onderzoeken, teleconsultaties, spoedgevallen en na te leven maatregelen in de kliniek

1. Hoe maakt u een afspraak?

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

Kan u niet naar het ziekenhuis komen omdat uw gezondheid dit niet toelaat en u chronische problemen heeft? Teleconsultatie is nog steeds een optie. Neem contact op met uw arts of zijn secretariaat voor meer informatie.

2. Teleconsultatie

Als uw arts een teleconsultatie voorstelt (via videoconferentie), kunt u onze gebruikershandleiding voor TEAMS raadplegen. Klik PDF-pictogramhier voor een meer gedetailleerde handleiding en klik hier voor een videohandleiding.

3. Spoedgevallen

Voor alle spoedeisende hulp (Covid en niet-Covid), begeef u naar onze spoedgevallen in de Broekstraat. We voorzien in onze faciliteiten een duidelijke scheiding voor Covid- en niet-Covid-patiënten.

4. In de Kliniek volgt u steeds deze richtlijnen. Zo beschermen we elkaar.
 • Was uw handen als het nodig is en zeker vóór en na uw raadpleging.
 • Draag een masker tijdens uw volledig bezoek aan de Kliniek. Hebt u er geen ter beschikking? De medewerkers aan het onthaal bezorgen er u één zodra u binnen komt.
 • Houd 1,5 m afstand tussen u en de anderen, op elk moment en overal (wachtruimten, liften, gangen,...).
 • Kom niet te vroeg naar uw raadpleging en ga na afloop meteen naar huis.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Behalve indien u een kind moet begeleiden of u patiënt bent met beperkte mobiliteit. Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.
 • Geef altijd de voorkeur aan betalingen via Bancontact.

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

 

Voelt u zich ziek en vertoont u symptomen van het coronavirus?

 

Neem telefonisch contact met uw huisarts en volg zijn aanbevelingen.
Indien u door uw huisarts wordt doorgestuurd naar onze spoedgevallendienst, dan herinneren we u eraan dat:

 • u in de wachtruimte een masker zult krijgen in afwachting van uw beurt;
 • de spoedarts zal beslissen of u dient opgenomen te worden of niet;
 • indien er bij u geen Covid-19 test wordt uitgevoerd, raden we u aan om thuis dezelfde hygiëneadviezen te volgen als voor de patiënt met coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is. De procedure vindt u hier: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
 • indien uw symptomen verergeren, we u opnieuw verwachten op onze spoedafdeling.

U hebt geen huisarts en u woont in Brussel? Brussel Preventie en Veiligheid staat voor u klaar op het nummer 1710. Bel ze als u een medisch advies wil over uw gezondheidstoestand in de context van de coronaviruspandemie.

10 eenvoudige vragen om te bepalen of u een arts moet contacteren? Maak gebruik van onze online tool om u te helpen.

Overdracht van de gegevens van de Covid-19-patiënten en vermoedelijke gevallen aan Scienscano

PDF-pictogramCovid-19 enquête - Informatiebrief voor betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger (van Sciensano)

 

 

Meer informatie?