Bijzondere maatregelen coronavirus

Ik ben op zoek naar informatie over:

COVID-19 Test & Vaccination Center

1. Testing

Vanaf 1 december gelden nieuwe Covid-testregels. De overheid geeft nu de voorkeur aan sneltests.
De pre-reistests vinden plaats op de site Middaglijn.

Praktische informatie:

 • Zonder afspraak.
 • Van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen.
 • Toegang: Middaglijnstraat 100 of Molenstraat 25 (ingang parking) in 1210 Sint-Joost-Ten-Node. Het labo bevindt zich op verdieping -1.

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, verschillen de tests naargelang de situatie.

 • Bij een geplande opname wordt er niet langer automatisch getest als u geen symptomen vertoont. Uitzondering hierop: als u wordt opgenomen in hartchirurgie of neurochirurgie voor een operatie wordt een test uitgevoerd door ons.
 • Als u dringend moet worden opgenomen, komt u via onze spoeddienst en wordt u automatisch getest.
 • Als u op de dienst intensieve zorgen wordt opgenomen, wordt u ook automatisch getest.
 • Tijdens een ziekenhuisverblijf wordt u niet meer systematisch elke week getest, behalve indien u symptomen hebt of 2 bevestigde gevallen worden gemeld op de zorgafdeling waar u verblijft.

PCR-tests worden gehandhaafd voor elk hoog-risicocontact, met een tweede controle na 7 dagen en een preventieve isolatie.
Als een patiënt symptomen vertoont, wordt hij systematisch getest.

2. Vaccinatie

De COVID-19 vaccinatie vindt plaats in het vaccinatiecentrum Pacheco. De volgende dosis in uw vaccinatieschema wordt toegediend op vertoon van uw identiteitskaart.

Praktische informatie:

 • Zonder afspraak.
 • Van woensdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Laatste vaccinatie om 17.10 uur.
 • Vaccinatie van kinderen van 5 to 12 jaar alleen op woensdag en vrijdag.
 • Toegang: Pachecolaan 34, 1000 Brussel (250 m van de site Kruidtuin)

Gehospitaliseerde patiënten (bezoek, pakjesdienst)

1. Bezoeken (update 28 juin 2022)

Vanaf 28 juni kan het bezoek aan patiënten die opgenomen zijn in onze 3 sites hervat worden tijdens de volgende bezoekuren:

Covid is nog niet verdwenen. Uit voorzorg en om elke besmetting in onze kliniek te voorkomen, moet voldaan worden aan de volgende twee voorwaarden bij elk bezoek:

 • Maximaal 2 bezoekers per patiënt ;
 • Het dragen van een mond-neusmasker, naleving van de sociale afstand en handhygiëne vóór het binnengaan en bij het verlaten van de kamer blijven van toepassing voor alle bezoekers.

Bezoekers worden niet toegelaten als deze beide voorwaarden niet worden nageleefd.

2. Ophaal- en afhaalpunt voor patiënten
Wat met de was van patiënten die geen bezoek mogen ontvangen? En is het mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? Onze Kliniek organiseert hiervoor een aflever- en ophaaldienst, zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

Site Kruidtuin: 
Aflevering tussen 10u en 17u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 12u tot 13u en van 16u tot max 17u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Middaglijn:  
Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 15u tot 16u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Leopold I:
Aflevering tussen 14u en 16u aan het onthaal
Er is een apart lokaal met kar om de vuile was en linnen op te halen en een aparte kar om de propere was en linnen af te leveren

Pakketten die geaccepteerd worden, moeten gesloten en geïdentificeerd (naam patiënt/afdeling/kamernummer) zijn.
Het receptieteam behoudt zich het recht voor om bepaalde pakketten te weigeren.
De Kliniek Sint-Jan wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies.

Begeleiding van personen die naar de Kliniek moeten

De begeleiding van patiënten wordt opgeschort. Ook daar gelden uitzonderingen voor:

 • Prenatale consultaties (enkel echografieën 1ste, 2de en 3de trimester): de partner
 • Pediatrie: 1 ouder
 • Andersmobiele patiënten: 1 begeleider
 • Dagheelkunde, Medisch daghospitaal, Geriatrische daghospitaal: 1 begeleider

Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.

Consultaties en onderzoeken, teleconsultaties, spoedgevallen en na te leven maatregelen in de kliniek

1. Hoe maakt u een afspraak?

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

Kan u niet naar het ziekenhuis komen omdat uw gezondheid dit niet toelaat en u chronische problemen heeft? Teleconsultatie is nog steeds een optie. Neem contact op met uw arts of zijn secretariaat voor meer informatie.

2. Teleconsultatie

Als uw arts een teleconsultatie voorstelt (via videoconferentie), kunt u onze gebruikershandleiding voor TEAMS raadplegen. Klik PDF-pictogramhier voor een meer gedetailleerde handleiding en klik hier voor een videohandleiding.

3. Spoedgevallen

Voor alle spoedeisende hulp (Covid en niet-Covid), begeef u naar onze spoedgevallen in de Broekstraat. We voorzien in onze faciliteiten een duidelijke scheiding voor Covid- en niet-Covid-patiënten.

4. In de Kliniek volgt u steeds deze richtlijnen. Zo beschermen we elkaar.
 • Was uw handen als het nodig is en zeker vóór en na uw raadpleging.
 • Draag een masker tijdens uw volledig bezoek aan de Kliniek. Hebt u er geen ter beschikking? De medewerkers aan het onthaal bezorgen er u één zodra u binnen komt.
 • Houd 1,5 m afstand tussen u en de anderen, op elk moment en overal (wachtruimten, liften, gangen,...).
 • Kom niet te vroeg naar uw raadpleging en ga na afloop meteen naar huis.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Behalve indien u een kind moet begeleiden of u patiënt bent met beperkte mobiliteit. Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.
 • Geef altijd de voorkeur aan betalingen via Bancontact.

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

 

Voelt u zich ziek en vertoont u symptomen van het coronavirus?

Neem telefonisch contact met uw huisarts en volg zijn aanbevelingen.
Indien u door uw huisarts wordt doorgestuurd naar onze spoedgevallendienst, dan herinneren we u eraan dat:

 • u in de wachtruimte een masker zult krijgen in afwachting van uw beurt;
 • de spoedarts zal beslissen of u dient opgenomen te worden of niet;
 • indien er bij u geen Covid-19 test wordt uitgevoerd, raden we u aan om thuis dezelfde hygiëneadviezen te volgen als voor de patiënt met coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is. De procedure vindt u hier: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
 • indien uw symptomen verergeren, we u opnieuw verwachten op onze spoedafdeling.

U hebt geen huisarts en u woont in Brussel? Brussel Preventie en Veiligheid staat voor u klaar op het nummer 1710. Bel ze als u een medisch advies wil over uw gezondheidstoestand in de context van de coronaviruspandemie.

10 eenvoudige vragen om te bepalen of u een arts moet contacteren? Maak gebruik van onze online tool om u te helpen.

Overdracht van de gegevens van de Covid-19-patiënten en vermoedelijke gevallen aan Scienscano

PDF-pictogramCovid-19 enquête - Informatiebrief voor betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger (van Sciensano)

Meer informatie?