Bijzondere maatregelen coronavirus

Belangrijk om te weten betreffende uw afspraak of ingreep

 • U hebt een geplande afspraak in Kliniek Sint-Jan? We nemen ten laatste 24u voordien contact op om te bespreken of deze doorgaat.
 • Dringende en noodzakelijke consultaties, medische beeldvorming, onderzoeken, behandelingen en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden (chemotherapie, dialyse, …)
 • Vrije raadplegingen in pediatrie worden behouden maar enkel voor spoedgevallen én na bevestiging via telefoon op het nummer 02/221.99.73. 
Twee nieuwe telefoonnummers om ons te bereiken:
 • Contact Center: 02/225.92.21
 • Algemene informatie: 02/225.91.11

Teleconsultatie:
Als uw arts een teleconsultatie voorstelt (via videoconferentie), kunt u onze gebruikershandleiding voor TEAMS raadplegen. Klik PDF-pictogramhier voor een meer gedetailleerde handleiding en klik hier voor een videohandleiding.

Bijkomende voorzorgsmaatregel voor opgenomen patiënten

Uit voorzorg moeten alle patiënten die gehospitaliseerd worden (behalve zwangere vrouwen in hun 1ste en 2de trimesters en kinderen minder dan 15 jaar oud) bij aankomst in de Kliniek een CT-scan van de thorax laten maken om er zeker van te zijn dat ze geen Covid-19-drager zijn.

 

Spoedgevallen

Patiënten met ademhalingsmoeilijkheden die zich op de spoedgevallendienst willen aanmelden, doen dit via onze ingang ‘Asstraat’.
De andere spoedgevallen worden nog steeds opgevangen in de dienst aan de Broekstraat.

 

Beschermingsmiddelen voor patiënten en bezoekers

De Kliniek heeft voldoende materiaal (met name maskers) om ervoor te zorgen dat uw bezoek in alle veiligheid verloopt. Onze teams geven u bij aankomst het nodige en adequate materiaal.

 

Voelt u zich ziek en vertoont u symptomen van het coronavirus?

Neem telefonisch contact met uw huisarts en volg zijn aanbevelingen.
Indien u door uw huisarts wordt doorgestuurd naar onze spoedgevallendienst in de Asstraat, dan herinneren we u eraan dat:

 • u in de wachtruimte een masker zult krijgen in afwachting van uw beurt;
 • de spoedarts zal beslissen of u dient opgenomen te worden of niet. Er wordt vandaag enkel getest op het coronavirus indien dit het geval is. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid;
 • indien er bij u geen Covid-19 test wordt uitgevoerd, raden we u aan om thuis dezelfde hygiëneadviezen te volgen als voor de patiënt met coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is. De procedure vindt u hier: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
 • indien uw symptomen verergeren, we u opnieuw verwachten op onze spoedafdeling ‘Asstraat’.

U hebt geen huisarts en woont in Brussel? Brussel Preventie en Veiligheid staat voor u klaar op het nummer 1710. Bel ze als u een medisch advies wil over uw gezondheidstoestand in de context van de coronaviruspandemie.

10 eenvoudige vragen om te bepalen of u een arts moet contacteren? Maak gebruik van onze online tool om u te helpen.

 

Maatregelen voor bezoekers

 • Geen bezoek toegelaten (inclusief mortuarium).
 • Behalve:
  • Raadplegingen patiënten met verminderde mobiliteit: max 1 begeleider toegelaten
  • Raadplegingen minderjarige patiënten: max 1 begeleider toegelaten
  • Pediatrie, materniteit en neonatologie: max 1 volwassene per patiënt per dag
  • Onmiddellijke naasten (max 2) van patiënten in kritieke of eindelevensfase
    
 • Wat met het ophalen van een ontslagen patiënt?
  Een ontslagen patiënt mag door maximum 1 begeleider (ouder dan 18 jaar) opgehaald worden op de verpleegeenheid. 
 • Ophaal- en afhaalpunt voor patiënten
  Wat met de was van patiënten die geen bezoek mogen ontvangen? En is het mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? Onze kliniek organiseert hiervoor een aflever- en ophaalservice, zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

  Site Kruidtuin: 
  Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
  Distributie in de diensten van 12u tot 13u en van 16u tot 17u  
  Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

  Site Middaglijn:  
  Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
  Distributie in de diensten van 15u tot 16u  
  Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

  Site Leopold I:
  Aflevering tussen 14u en 16u30 aan het onthaal
  Er is een apart lokaal met kar om de vuile was en linnen op te halen en een aparte kar om de propere was en linnen af te leveren

  Pakketten die geaccepteerd worden, moeten gesloten en geïdentificeerd (naam patiënt/afdeling/kamernummer) zijn.
  Het receptieteam behoudt zich het recht voor om bepaalde pakketten te weigeren.
  De Kliniek Sint-Jan wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies.

 

Uzelf beschermen - volg strikt deze maatregelen!

We adviseren volgende maatregelen te nemen als een extra bescherming tegen besmetting met een coronavirus of andere infectieuze ziekte, zoals griep. Met deze maatregelen vermijdt u ook de verspreiding van infectieuze kiemen naar de omgeving en/of patiënten.

 1. Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond met niet-gereinigde handen.
 2. Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 3. Pas een goede hoest- en nieshygiëne toe:
  • Hoest/nies bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg.
  • Hoest/nies tegen uw arm - niet in uw handen – wanneer u geen zakdoek hebt.
  • Ontsmet uw handen na hoesten/niezen. Bij zichtbare bevuiling: was met water en zeep.
  • Houd tenminste 1,5 m. afstand van anderen.
  • Maak gebruik van een mondneusmasker indien u geen afstand kunt houden.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is: bekijk dit document: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf


Wenst u Kliniek Sint-Jan met giften te helpen? Bedankt! Zo pakt u het aan….

 

Houvast in dagen van twijfel: blog van onze CEO

"Deze tijd daagt ons uit: mensen, de zorg, ons team. Als CEO van Kliniek Sint-Jan in Brussel, maar vooral als mens, deel ik mijn verhaal. Want mijn verhaal is ons verhaal. Een houvast in tijden van twijfel en een waardering voor al wie zorgt. Ik nodig je van harte uit om mee te lezen, dag na dag op". (Hadewig De Corte)

Naar de blog: http://hadewig.be/

 

Meer informatie?