Bijzondere maatregelen coronavirus

Update 14 januari

Door de stijging van het aantal COVID-besmettingen in Brussel, hebben we beslist om vanaf 14 januari het bezoek aan gehospitaliseerde patiënten tot nader orde stop te zetten. We begrijpen dat deze beslissing moeilijk is voor onze patiënten en hun naasten, maar doen dit in het belang patiënten, bezoekers als onze medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Alle uitzonderingen op het bezoekverbod vindt u hieronder. We danken u voor uw begrip.

Uitzonderingen op het bezoekverbod:

 • Materniteit: enkel partner
 • Pediatrie en neonatologie: beide ouders
 • Patiënten in kritieke toestand of einde leven: maximum 2 naasten
 • COVID-patiënten einde leven: maximum 2 naasten
 • COVID-positieve kinderen of baby’s: slechts 1 ouder

De aflever- en ophaalservice (zie verder) was blijft beschikbaar voor al onze patiënten.

De begeleiding van patiënten wordt opgeschort. Ook daar gelden uitzonderingen voor:

 • Prenatale consultaties (enkel echografieën 1ste, 2de en 3de trimester): de partner
 • Pediatrie: 1 ouder
 • Andersmobiele patiënten: 1 begeleider

Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.


 

COVID-19 Test & Vaccination Center

Ons Covid-19 Test & Vaccinatiecentrum is gelegen aan de Pachecolaan 42 (op 250 m van onze site Kruidtuin).

1. COVID-testing (screening, tracing, pre-travel)

Het Testcenter is 7 dagen op 7 open, van 9.45 tot 17.30 uur. U kan zich laten testen zonder en met afspraak.

AFSPRAAK MAKEN

 • Screenen en tracing
 1. U hebt een Belgisch rijksregisternummer (INSZ): https://testcovid.be/
 2. U hebt geen Belgisch rijksregisternummer (INSZ): 02/891.60.00 (van 8 tot 17 uur, van maandag tot en met vrijdag)

Elke patiënt met lichte symptomen die door zijn huisarts wordt doorverwezen kan zich zonder afspraak aanmelden.

Mee te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Voorschrift van uw arts / SMS / QR-code

Elke patiënt die zich aanmeldt met ernstige symptomen kan terecht op de spoedafdeling van de kliniek (Broekstraat 104).

 • Pre-travel

De pre-travel testen worden enkel uitgevoerd na afspraak via https://testcovid.be/. De betaling gebeurt online.


RESULTATENT COVID-19-TEST

Covid19-test of bloedafname: neem contact op met uw huisarts of raadpleeg het resultaat online via het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

 1. Open de pagina: brusselsgezondheidsnetwerk.be
 2. Klik op > Patiënt
 3. Log in of registreer met uw e-ID of Itsme
 4. Eenmaal op het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk, klik op > Mijn documenten
 5. Klik op > Laboratoriumresultaat gedateerd op de dag van de bloedafname/test

Bij een positieve test: raadpleeg uw huisarts.

De spoeddiensten en de laboratoria hebben geen toegang tot uw testresultaten.
Als u geen toegang heeft tot de inhoud van het document, bel dan uw huisarts.
 

2. COVID-vaccinatie

U kan zich laten vaccineren enkel na afspraak.

Momenteel is vaccinatie enkel mogelijk voor de eerstelijnszorgverleners (huisartsen, kinesitherapeuten, onafhankelijke verpleegkundigen, tandartsen, enz.). De vaccinatie gebeurt enkel op afspraak na een uitnodiging van de overheid.

Mee te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Uitnodiging voor vaccinatie


 

Terug van een reis naar het buitenland?

Voor uw veiligheid, die van onze patiënten en onze medewerkers, vragen we u de overheidsregels te volgen.
U kan ze hier raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl
 Testing van gehospitaliseerde patiënten (geplande of spoedgevallen)

Om veiligheidsredenen en uit voorzorg voor al onze teams en andere patiënten wordt sinds 7 augustus bij elke patiënt die via de spoed toekomt of een geplande hospitalisatie moet ondergaan, een Covid-19 PCR-test afgenomen vóór de opname.

Voor elke patiënt die terugkeert uit een rode zone en een hoogrisicocontact heeft gehad met een positieve patiënt, en die binnen de 14 dagen na zijn terugkeer een niet-dringende geplande hospitalisatie moest ondergaan, zal de hospitalisatie standaard 14 dagen uitgesteld worden.

 

Hoe maakt u een afspraak?

 • Via het Contact Center: 02/221.92.21
 • Via de medische secretariaten

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

Kan u niet naar het ziekenhuis komen omdat uw gezondheid dit niet toelaat en u chronische problemen heeft? Teleconsultatie is nog steeds een optie. Neem contact op met uw arts of zijn secretariaat voor meer informatie.

Teleconsultatie:
Als uw arts een teleconsultatie voorstelt (via videoconferentie), kunt u onze gebruikershandleiding voor TEAMS raadplegen. Klik PDF-pictogramhier voor een meer gedetailleerde handleiding en klik hier voor een videohandleiding.In de Kliniek volgt u steeds deze richtlijnen. Zo beschermen we elkaar.

 • Was uw handen als het nodig is en zeker vóór en na uw raadpleging.
 • Draag een masker tijdens uw volledig bezoek aan de Kliniek. Hebt u er geen ter beschikking? De medewerkers aan het onthaal bezorgen er u één zodra u binnen komt.
 • Houd 1,5 m afstand tussen u en de anderen, op elk moment en overal (wachtruimten, liften, gangen,...).
 • Kom niet te vroeg naar uw raadpleging en ga na afloop meteen naar huis.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Behalve indien u een kind moet begeleiden of u patiënt bent met beperkte mobiliteit. Alle andere begeleiders zijn niet toegestaan.
 • Geef altijd de voorkeur aan betalingen via Bancontact.

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op COVID-19, kom dan niet naar het ziekenhuis en annuleer uw afspraak. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.

 

Spoedgevallen

Voor alle spoedeisende hulp (Covid en niet-Covid), begeef u naar onze spoedgevallen in de Broekstraat. We voorzien in onze faciliteiten een duidelijke scheiding voor Covid- en niet-Covid-patiënten.

 

Beschermingsmiddelen voor patiënten en bezoekers

De Kliniek heeft voldoende materiaal (met name maskers) om ervoor te zorgen dat uw bezoek in alle veiligheid verloopt. Onze teams geven u bij aankomst het nodige en aangepaste materiaal.

 

Voelt u zich ziek en vertoont u symptomen van het coronavirus?

Neem telefonisch contact met uw huisarts en volg zijn aanbevelingen.
Indien u door uw huisarts wordt doorgestuurd naar onze spoedgevallendienst, dan herinneren we u eraan dat:

 • u in de wachtruimte een masker zult krijgen in afwachting van uw beurt;
 • de spoedarts zal beslissen of u dient opgenomen te worden of niet;
 • indien er bij u geen Covid-19 test wordt uitgevoerd, raden we u aan om thuis dezelfde hygiëneadviezen te volgen als voor de patiënt met coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is. De procedure vindt u hier: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
 • indien uw symptomen verergeren, we u opnieuw verwachten op onze spoedafdeling.

U hebt geen huisarts en u woont in Brussel? Brussel Preventie en Veiligheid staat voor u klaar op het nummer 1710. Bel ze als u een medisch advies wil over uw gezondheidstoestand in de context van de coronaviruspandemie.

10 eenvoudige vragen om te bepalen of u een arts moet contacteren? Maak gebruik van onze online tool om u te helpen.

 

Ophaal- en afhaalpunt voor patiënten

Wat met de was van patiënten die geen bezoek mogen ontvangen? En is het mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? Onze Kliniek organiseert hiervoor een aflever- en ophaaldienst, zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

Site Kruidtuin: 
Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 12u tot 13u en van 16u tot 17u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Middaglijn:  
Aflevering tussen 10u en 18u aan de hoofdingang  
Distributie in de diensten van 15u tot 16u  
Pakketten die voor 15u zijn afgeleverd, worden dezelfde dag bezorgd

Site Leopold I:
Aflevering tussen 14u en 16u aan het onthaal
Er is een apart lokaal met kar om de vuile was en linnen op te halen en een aparte kar om de propere was en linnen af te leveren

Pakketten die geaccepteerd worden, moeten gesloten en geïdentificeerd (naam patiënt/afdeling/kamernummer) zijn.
Het receptieteam behoudt zich het recht voor om bepaalde pakketten te weigeren.
De Kliniek Sint-Jan wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies.
 
 

Overdracht van de gegevens van de Covid-19-patiënten en vermoedelijke gevallen aan Scienscano

PDF-pictogramCovid-19 enquête - Informatiebrief voor betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger (van Sciensano)

 

Uzelf beschermen - volg strikt deze maatregelen!

We adviseren volgende maatregelen te nemen als een extra bescherming tegen besmetting met een coronavirus of andere infectieuze ziekte, zoals griep. Met deze maatregelen vermijdt u ook de verspreiding van infectieuze kiemen naar de omgeving en/of patiënten.

 1. Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond met niet-gereinigde handen.
 2. Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 3. Pas een goede hoest- en nieshygiëne toe:
  • Hoest/nies bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg.
  • Hoest/nies tegen uw arm - niet in uw handen – wanneer u geen zakdoek hebt.
  • Ontsmet uw handen na hoesten/niezen. Bij zichtbare bevuiling: was met water en zeep.
  • Houd tenminste 1,5 m. afstand van anderen.
  • Maak gebruik van een mondneusmasker indien u geen afstand kunt houden.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is: bekijk dit document: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

 

Meer informatie?

06 jan 2021 | Nieuws
23 Mar 2020 | Nieuws
04 Mar 2020 | Nieuws