FAQ

Praktische aspecten

Onze 3 sites zijn te bereiken via het openbaar vervoer, de trein en de auto. Sommige sites beschikken over privéparking.

Voor de site Kruidtuin en Terranova

Toegang Kruidtuin

Voor de site Middaglijn

Toegang Middaglijn

Voor de site Leopold I

Toegang Leopold I

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op "Toegang en parking".

Notre site Botanique (incluant Terranova) fonctionne selon un système de «Route», qu’il ne faut pas confondre avec les numéros de lit ou de chambre. Chaque service ou unité de soins a sa propre route à suivre.

Par exemple, si vous devez vous rendre à la Radiologie, vous devez suivre la route 700. Toutes les Routes sont clairement indiquées sur les pages des différents services ou unités de soins. Vous les retrouverez également sur des écrans à l’accueil du site Botanique.

Il vous suffit donc de connaître le numéro de route, l’étage ou le nom du service pour savoir où vous devez vous rendre.

Sur nos sites Léopold I et Méridien, les étages des services et unités de soins sont clairement indiqués dès votre arrivée dans nos bâtiments.

N’hésitez pas à demander à l’accueil si vous avez besoin d’aide, et ce sur tous nos sites.

- See more at: https://www.clstjean.be/se-deplacer-dans-la-clinique#sthash.VYQ07Bz8.dpuf

Notre site Botanique (incluant Terranova) fonctionne selon un système de «Route», qu’il ne faut pas confondre avec les numéros de lit ou de chambre. Chaque service ou unité de soins a sa propre route à suivre.

Par exemple, si vous devez vous rendre à la Radiologie, vous devez suivre la route 700. Toutes les Routes sont clairement indiquées sur les pages des différents services ou unités de soins. Vous les retrouverez également sur des écrans à l’accueil du site Botanique.

Il vous suffit donc de connaître le numéro de route, l’étage ou le nom du service pour savoir où vous devez vous rendre.

Sur nos sites Léopold I et Méridien, les étages des services et unités de soins sont clairement indiqués dès votre arrivée dans nos bâtiments.

N’hésitez pas à demander à l’accueil si vous avez besoin d’aide, et ce sur tous nos sites.

- See more at: https://www.clstjean.be/se-deplacer-dans-la-clinique#sthash.VYQ07Bz8.dpuf

Onze site Kruidtuin (Terranova inbegrepen) werkt volgens een "Route"systeem, niet te verwarren met het bed- of kamernummer. Elke dienst of verpleegeenheid heeft zijn eigen te volgen route.

Indien u bijvoorbeeld naar de Radiologie moet, volgt u route 700. Alle Routes zijn duidelijk aangegeven op de bladzijden van de verschillende diensten of verpleegeenheden. U vindt deze eveneens terug op de schermen aan het onthaal van de site Kruidtuin. Het volstaat dus dat u het Routenummer, de verdieping of de naam van de dienst kent om te weten waar u naartoe moet.

Op onze sites Leopold I en Middaglijn zijn de verdiepingen van de diensten en eenheden duidelijk aangegeven zodra u in onze gebouwen aankomt.

Indien nodig, aarzel niet hulp te vragen aan het onthaal, en dit op al onze sites.

Voor de Kruidtuin site beschikken de eenheden en diensten over een Routenummer of ze bevinden zich op een specifieke verdieping, al naargelang de site waar u zich bevindt. Het volstaat dat u het Routenummer, de verdieping of de naam van de dienst kent om te weten waar u naartoe moet.

Let wel op dat het kamernummer niet steeds verband houdt met het Routenummer of met de verdieping.

Aarzel niet om bij de minste twijfel uw weg te vragen aan het onthaal.

 

Deze hangen af van de sites en de diensten/verpleegeenheden waar u naartoe moet.

Voor meer informatie kunt u terecht op de bladzijde "Een patiënt bezoeken". Gelieve deze bezoekuren na te leven voor het welzijn van de patiënten.

Ik ben patiënt of toekomstig patiënt

Indien u vragen hebt in verband met uw factuur kunt u onze dienst "Info betaling en facturen" raadplegen.

U kunt de facturatiedienst voor onze 3 sites van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur bereiken op de volgende telefoonnummers:

 • Hospitalisatiefacturen: 02/891.09.15                                                  
 • Raadplegingen polikliniek: 02/891.09.16                                           
 • Geschil/Herinnering: 02/891.09.17


 

U hebt momenteel alleen maar een mogelijkheid:

 • Door middel van de post- of bankoverschrijving die bij uw factuur gevoegd is.

Als patiënt hebt u rechten wanneer u in een ziekenhuis behandeld wordt. Indien u een vraag, een opmerking of een klacht hebt in verband met deze rechten, kunt u contact opnemen met onze dienst Patiëntenbemiddeling. Onze dienst Patiëntenbemiddeling is, op volstrekt vertrouwelijke wijze, beschikbaar per telefoon, per post, per e-mail of tijdens een onderhoud.

Dienst Bemiddeling
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Tel: 02/221.90.70 (van maandag tot donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: bemiddeling@klstjan.be

 

Als patiënt kunt u, behoudens uitzonderingen, op twee verschillende manieren een kopie van uw medisch dossier verkrijgen:

 • Ter plaatse bij de betrokken dienst door een identiteitskaart voor te leggen en aan te geven naar welk adres de kopie van het dossier moet worden verzonden of
 • Op schriftelijke vraag, waarbij u een specifiek document invult.

U vindt alle in te vullen formulieren en nadere informatie op "Bemiddeling en rechten van de patiënt".
 

 

Wat u moet meebrengen vooraleer naar de Kliniek Sint-Jan te komen:

 • Uw identiteitskaart of paspoort
 •  Elk ander bewijs van verzekerbaarheid van de zorg (EEG, CIGNA, ALLIANZ, PE, E111, E112, Eurocontrol, Europese kaart, enz.)
 • Elke andere verzekeringskaart (DKV, Assurcard, enz.) of tenlasteneming van hospitalisatiekosten (AG, AXA, enz.)
 • De opnameaanvraag van uw specialist, met vermelding van de gewenste opnamedatum, de dienst, de naam van de verantwoordelijke arts in de kliniek.
 • In geval van een arbeids- of sportongeval: een formulier voor tenlasteneming van de hospitalisatiekosten, in te vullen door de verzekeringnemer (werkgever, sportfederatie, school…)
 • Provisie om een voorschot te betalen (per creditkaart, bankkaart of cash)
 • Toiletgerief, washandjes en handdoeken
 • Slaapkleed of pyjama, pantoffels en kamerjas
 • Ondergoed en kledij voor uw vertrek
 • Site Leopold I: voorzie ook kledij voor uw verblijf
 • Wisselgeld voor de telefoon en/of dranken
 • Iets om u bezig te houden: lectuur, MP3 speler, enz.
   

De Kliniek Sint-Jan heeft meerdere gespecialiseerde klinieken: de Kanker-, Borst-, Obesitas-, Hypertensiekliniek, enzovoort…

Kenmerkend voor deze klinieken is een multidisciplinaire benadering waarbij u verschillende specialisten zult zien voor uw behandeling : artsen, psychologen, kinesitherapeuten, diëtisten, …

 

Het is belangrijk om te weten of uw arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet geconventioneerd is want dit zal het bedrag beïnvloeden dat u betaalt bij uw medische raadpleging.

De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van het medisch korps komen samen om afspraken te maken die de honoraria van de artsen vastleggen. Deze zijn vrij zich hier al dan niet bij aan te sluiten.

De geconventioneerde arts is diegene die de honoraria die in de overeenkomst zijn voorzien toepast. In dat geval betaalt u slechts wat het remgeld wordt genoemd, met andere woorden het verschil tussen het door het ziekenfonds terugbetaalde bedrag en de door de overeenkomst vastgelegde honoraria.

De niet-geconventioneerde arts heeft de vrijheid de door hem gewenste prijzen toe te passen. Hij kan dus supplementen vragen bovenop de door deze overeenkomst vastgelegde tarieven. Dat heet honorariumsupplementen. Deze worden nooit terugbetaald door het ziekenfonds.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts: met andere woorden enkel op bepaalde dagen en bepaalde uren. De uren tijdens welke de tarieven van de overeenkomst worden toegepast moeten duidelijk ter kennis van het publiek gesteld worden.

Het statuut van al onze zorgverstrekkers wordt teruggevonden op hun pagina op onze site en is tevens beschikbaar op de site van het RIZIV.

Voor meer informatie, u kunt contact opnemen met de dienst Bemiddeling:

Dienst Bemiddeling
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan, 32
1000 Brussel
Tel: 02/221.90.70 (van maandag tot donderdag, van 9u tot 17u)
E-mail: mediation@clstjean.be

De meeste diensten bieden de mogelijkheid te betalen via Bancontact. Sommige diensten (radiologie, NKO,…) zenden u een factuur thuis.

Ik ben een huisarts

"Gezondheidswerker" werd speciaal voor u ontworpen. Na het verkrijgen van uw logintoegang kunt u inloggen op onze professionele uimte (work space), waar u beschikt over essentiële informatie zoals de rechtstreekse telefoonnummers van onze specialisten en onze diensten.