Betalingen en facturen

Contact patient

Geen enkel voorschot zal u gevraagd worden op de dag van uw vertrek. De Kliniek Sint-Jan zal uw mutualiteit rechtstreeks een deel van de kosten factureren (derdebetalersprincipe). 

Eén enkele factuur omvat

  • De verblijfskosten
  • De medische en paramedische honoraria
  • De farmaceutische specialiteiten
  • De diverse onkosten

Later ontvangt u een gedetailleerde factuur voor kosten die niet vergoed worden door uw ziekenfonds. Die bevat:

  • Het niet terugbetaalde gedeelte van het ziekenhuisverblijf (forfaits en remgeld)
  • Het supplement voor farmaceutische producten
  • Het niet terugbetaalde gedeelte van de doktershonoraria

Hoe de dienst facturatie contacteren?

De dienst facturatie is bereikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u, en tussen 14u en 16u30 via

  • Facturen hospitalisatie, tel: 02/891.09.15                                                  
  • Facturatie ambulante patiënt/polikliniek, tel: 02/891.09.16                                           
  • Geschillen/Herinnering, tel: 02/891.09.17