Betalingen en facturen

Contact patient

Geen enkel voorschot zal u gevraagd worden op de dag van uw vertrek. De Kliniek Sint-Jan zal uw mutualiteit rechtstreeks een deel van de kosten factureren (derdebetalersprincipe). 

Eén enkele factuur omvat

 • De verblijfskosten
 • De medische en paramedische honoraria
 • De farmaceutische specialiteiten
 • De diverse onkosten

Later ontvangt u een gedetailleerde factuur voor kosten die niet vergoed worden door uw ziekenfonds. Die bevat:

 • Het niet terugbetaalde gedeelte van het ziekenhuisverblijf (forfaits en remgeld)
 • Het supplement voor farmaceutische producten
 • Het niet terugbetaalde gedeelte van de doktershonoraria
 • Wij nodigen u uit om PDF-pictogramhier de nieuwe algemene factureringsvoorwaarden van Kliniek Sint-Jan te lezen, die op 01/09/2023 in werking zijn getreden.

Hoe de dienst facturatie contacteren?

De dienst facturatie is bereikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u, en tussen 14u en 16u via

 • Facturen hospitalisatie, tel: 02/891.09.15                                                  
 • Facturatie ambulante patiënt/polikliniek, tel: 02/891.09.16                                           
 • Geschillen/Herinnering, tel: 02/891.09.17