Stichting Sint-Jan

De Stichting werd opgericht in 1991 en heeft als hoofddoel de reïntegratie te bevorderen van minderjarigen die opgenomen zijn in de afdeling kinderpsychiatrie "Domino" van onze kliniek.

De Stichting biedt ook adequate medische en sociale hulp aan bejaarden, behoeftigen, gehandicapten of mensen in nood die geen financiële middelen hebben voor basiszorg.

Voor meer informatie of om een donatie te doen: https://www.fondationsaint-jean.be/