Kosten

U kunt de informatie over de financiële voorwaarden van uw verblijf in ons opnameformulier en PDF-pictogramuitleg opnameverklaring terugvinden.

Geen enkel voorschot zal u gevraagd worden op de dag van uw vertrek. De Kliniek zal uw mutualiteit rechtstreeks een deel van de kosten factureren (derdebetalersprincipe). 

Later ontvangt u een gedetailleerde factuur voor kosten die niet vergoed worden door uw ziekenfonds, o.a.:

  • Het niet terugbetaalde gedeelte van het ziekenhuisverblijf (forfaits en remgeld).
  • De extra kosten die gepaard gaan met het gebruik van een privékamer.
  • Het supplement voor farmaceutische producten.
  • Het niet terugbetaalde gedeelte van de doktershonoraria.

De tarievenlijst vindt u in dit document.

Voor patiënten die niet in orde zijn met de mutualiteit, zal men een schatting van de verblijfskosten maken. Men zal hen vragen dit bedrag te vereffenen bij aankomst.

Betalingen en facturen

Voorschot

Bij opname zal men u verzoeken het wettelijke voorschot - in functie van de kamerkeuze en de duur van de opname - te betalen om de eerste kosten te vergoeden. Indien u langer dan een week in het ziekenhuis verblijft, zal men u een nieuwe som vragen om de kosten te dekken.

Opgelet: controleer vóór uw opname of u in orde bent met uw ziekenfonds. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de kliniek een groter voorschot vragen en u mogelijks ook de volledige hospitalisatiekosten aanrekenen bij uw vertrek. Kijk dus vóór uw opname na of u in orde bent met uw ziekenfonds.

Online kostenraming

Kostenraming