Kosten

U kunt de informatie over de financiële voorwaarden van uw verblijf in ons opnameformulier en PDF-pictogramuitleg opnameverklaring terugvinden.

Geen enkel voorschot zal u gevraagd worden op de dag van uw vertrek. De Kliniek zal uw mutualiteit rechtstreeks een deel van de kosten factureren (derdebetalersprincipe). 

Later ontvangt u een gedetailleerde factuur voor kosten die niet vergoed worden door uw ziekenfonds, o.a.:

  • Het niet terugbetaalde gedeelte van het ziekenhuisverblijf (forfaits en remgeld).
  • De extra kosten die gepaard gaan met het gebruik van een privékamer.
  • Het supplement voor farmaceutische producten.
  • Het niet terugbetaalde gedeelte van de doktershonoraria.

De tarievenlijst vindt u in dit document.

Voor patiënten die niet in orde zijn met de mutualiteit, zal men een schatting van de verblijfskosten maken. Men zal hen vragen dit bedrag te vereffenen bij aankomst.

U kunt meer informatie vinden op de pagina Betalingen en facturen.

Voorschot

Bij opname zal men u verzoeken het wettelijke voorschot - in functie van de kamerkeuze en de duur van de opname - te betalen om de eerste kosten te vergoeden. Indien u langer dan een week in het ziekenhuis verblijft, zal men u een nieuwe som vragen om de kosten te dekken.

Opgelet: controleer vóór uw opname of u in orde bent met uw ziekenfonds. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de kliniek een groter voorschot vragen en u mogelijks ook de volledige hospitalisatiekosten aanrekenen bij uw vertrek. Kijk dus vóór uw opname na of u in orde bent met uw ziekenfonds.

Online kostenraming

Kostenraming