Dienst spirituele begeleiding / Pastoraat

Service pastoral Bruxelles

Ziekte en behandeling roepen allerlei vragen en emoties op. Ons team van beroepsbegeleiders staat klaar om op een open en respectvolle wijze samen te bekijken wat u nodig hebt: gesprekken over zingeving en lijden, gebedsmomenten, spirituele ondersteuning, aandacht voor uw naasten, vieringen en rituelen … Als vaste dienst van het ziekenhuis werken wij samen met vertegenwoordigers van de andere erkende geloofsovertuigingen (ook met lekenadviseurs).

Deze notie van spiritualiteit is verankerd in het DNA van onze kliniek. Meer dan 800 jaar geleden richtten de Zusters Augustinessen van Brussel het eerste ziekenhuis op in onze hoofdstad. Het doel was om alle inwoners te verzorgen vanuit een christelijke ingesteldheid. Ook vandaag nog gaan wij verder op deze weg en geven wij blijk van een grote openheid van geest en respect naar alle geloofsovertuigingen van onze multiculturele samenleving.

Contactgegevens

  • Tel: 02/221.90.37 (alle dagen van 9u30 tot 18u, behalve op zondag van 9u tot 17u).
  • Via het onthaal of via de verpleegkundige van uw verpleegeenheid (tussen 8u en 20u).

Lieu de recueillement Bruxelles

Gebeds- en/of meditatieruimte

Site Kruidtuin

  • De kapel op de eerste verdieping (route 51) is open tussen 10u en 18u van maandag tot zaterdag en tussen 9u en 17u op zondag en feestdagen. De kapel biedt ruimte om tot rust en gebed te komen. Iedereen is welkom, van welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing,  ook voor het islamitische gebed (as Salât).
  • Elke zondag om 10u30 wordt er een viering georganiseerd. Vrijwilligers zorgen voor het ziekenvervoer.

Site Middaglijn

  • De gebeds- en meditatieruimte op de eerste verdieping is open tussen 7u en 17u voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen.

Site Leopold I

  • De kapel van Magnolia is toegankelijk op de benedenverdieping (naast de cafetaria) en is de hele dag open.
  • Op zondag gaat hier de eucharistieviering door om 10u30.

Accompagnement spirituel Bruxelles