Historiek

Brussel, in volle middeleeuwen. Enkele priesters, geestelijken en burgers stichten samen de Broederschap van de H. Geest, die op zijn beurt een godshuis opricht: het Sint-Janshospitaal op de Poel.

We zijn geboren!

De leden van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen verlenen de zorgen. Zij leven en werken in dit hospitaal in een geest van toewijding en verloochening, volgens de regel van Sint-Augustinus. In 1500 nemen ze de leiding over het Godshuis.

Tijdens de Franse revolutie geven ze een deel van de leiding door aan de Commissie van Godshuizen, maar vanaf 1851 nemen ze helemaal en definitief de teugels in handen. Sindsdien vloeide heel wat water onder de bruggen van de Zenne…

Enkele scharniermomenten:

1851 Bouw van de kliniek op haar huidige plaats. Verbouwingen en aanpassingen volgen elkaar op gedurende de hele eeuw.
1935 Overname van de tweede Brusselse polikliniek opgericht in 1913.
1956 Opening van de verpleegstersschool H.-Pius X - St-Pie X, de materniteit en de pediatrie.
1971 Opening van een dialyseafdeling.
1980 Opening van een medisch daghospitaal. Creatie van de afdelingen Geriatrie en Psychiatrie.
1990 Opening van een van de eerste afdelingen palliatieve zorg in België.
1991 Inhuldiging van de Stichting Sint-Jan.
1994 Opening van het heelkundig daghospitaal.
1995 Organisatie van de psychiatrische spoedgevallen.
2000 Opening van de dienst Kinderpsychiatrie.
2008 Overname van de Kliniek Sint-Etienne in Sint-Joost-ten-Noode, die de site Middaglijn wordt.    
2014 Overname van 78 ziekenhuisbedden van het geriatrisch centrum Magnolia in Jette onder de naam site “Leopold I”.
2017 Opening van de nieuwe dagheelkunde (site Kruidtuin)
2018 Opening van de low-care dialyse (site Middaglijn)
2019 Opening van de nieuwe materniteit (site Kruidtuin)
2020 Nieuwe vooruitstrevende technologie in radiotherapie (Halcyon)
2021 Modernisatie van de dienst radiologie (site Middaglijn)
2021 Opening van een afdeling onco-geriatrie (site Kruidtuin)