Onze sites

Onze kliniek biedt haar diensten aan op 3 locaties, met een totaal van 548 bedden.

1. Site Kruidtuin (hoofdsite)

 • Spoedafdeling en intensieve zorgen
 • Polikliniek (40-tal raadplegingen)
 • Afdelingen voor klassieke- en daghospitalisatie
 • Dialyse
 • Palliatieve en continue zorg
 • Dagziekenhuizen: chirurgisch, geriatrisch en medisch
 • Materniteit
 • Gespecialiseerde klinieken (BHC, Kankerkliniek, Hypertensiekliniek, Borstkliniek, Fertiliteitskliniek, Perineumkliniek, Kliniek voor obesitas en overgewicht, enz.)
 • Laboratorium
 • Radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde
 • Kinesitherapie en ergotherapie, psychiatrie voor volwassenen (in Terranova, op 100 m van de site Kruidtuin)

Adres: Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel
Toegang en parking

2. Site Middaglijn

 • Polikliniek
 • Laboratorium
 • Radiologie
 • Low care dialyse
 • Psychiatrisch daghospitaal Helix
 • Kinesitherapie
 • Afdelingen revalidatie en psychogeriatrie
 • Kinderpsychiatrie (Domino)

Adres: Middaglijnstraat 100, 1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Toegang en parking

3. Site Leopold I

In RVT Magnolia hebben we twee geriatrische revalidatie-afdelingen.

Adres : Leopold I straat 314, 1090 Jette
Toegang en parking