Middaglijn

Clinique Saint Jean - site Meridien

Op de Site Middaglijn bevinden zich een psychiatrische dagkliniek, alsook verschillende gespecialiseerde diensten voor zorgverlening voor een gemiddelde verblijfsduur in het hospitaal. Het gaat hier vooral om geriatrische,
psychiatrische en revalidatie-zorgverlening. Op de Site Middaglijn is er ook een algemene polikliniek met een team van hooggekwalificeerde geneesheren aanwezig, evenals een dienst Radiologie en een labo voor bloedafname.

Adres

Rue du Méridien 100 Middaglijn 1210 BRUXELLES - BRUSSEL

Telefoonnummer

Telefoon

+3222259111