Middaglijn

Clinique Saint Jean - site Meridien

Op de site Middaglijn vind je een psychiatrische dagkliniek, een kinderpsychiatrische hospitalisatie-afdeling, revalidatieafdelingen en psychogeriatrie. Er is ook een algemene polikliniek, een dienst radiologie, een labo voor bloedafname en een uitgebreid aanbod aan tandheelkunde.

Auto

Betalende parking toegankelijk via de Molenstraat
Voor andere parkings, zie site Kruidtuin

Bus

Middaglijn: 65, 66

MIVB-lijnen. Voor de andere lijnen gelieve delijn.be of letec.be te raadplegen.

Metro

Kruidtuin:
Lijn 2 (Elizabeth – Simonis)
Lijn 6 (Elizabeth – Koning Boudewijn)

Trein

Noordstation
Brussel Congres
Centraal station

Tram

Kruidtuin: 92, 93

Adres

Rue du Meridien 100 Middaglijn 1210 BRUXELLES - BRUSSEL

Telefoonnummer

Telefoon

+3222259111