Zich verplaatsen in de Kliniek

Plan des bâtiment - routes

Onze site Kruidtuin (Terranova inbegrepen) werkt volgens een "Route"systeem, niet te verwarren met het bed- of kamernummer. Elke dienst of verpleegeenheid heeft zijn eigen te volgen route.

Indien u bijvoorbeeld naar de Radiologie moet, volgt u route 700. Alle Routes zijn duidelijk aangegeven op de bladzijden van de verschillende diensten of verpleegeenheden. U vindt deze eveneens terug op de schermen aan het onthaal van de site Kruidtuin. Het volstaat dus dat u het Routenummer, de verdieping of de naam van de dienst kent om te weten waar u naartoe moet.

Op onze sites Leopold I en Middaglijn zijn de verdiepingen van de diensten en eenheden duidelijk aangegeven zodra u in onze gebouwen aankomt.

Indien nodig, aarzel niet hulp te vragen aan het onthaal, en dit op al onze sites.