Kankerkliniek

Nieuwe patiënten in oncologie?

Neem dan rechtstreeks contact op 02 221 92 77 of kankerkliniek@klstjan.be

Onze Kankerkliniek wil in de eerste plaats multidisciplinair zijn, dat wil zeggen dat de patiënt begeleid wordt aan de hand van een zorgprogramma waarin alle oncologische specialisaties geïntegreerd zijn.

Onze aanpak is erop gericht om de kankerpatiënten, binnen een multidisciplinaire georganiseerde structuur, de meest efficiënte middelen ter beschikking te stellen op het vlak van diagnose en therapie. Daarbij houden we rekening met de meest recente wetenschappelijke evoluties en het klinisch onderzoek.

We beschikken over 13 expertise pools in oncologie. Al deze specialisten voeren op regelmatige basis samen overleg over het zorgtraject van de patiënten.

Anderzijds wordt elke patiënt, tijdens zijn hele zorgtraject, begeleid door een gespecialiseerde oncologische referentieverpleegkundige die het dossier van de patiënt goed kent en die de zorgverlening coördineert met de verschillende medewerkers: artsen-specialisten, onco‑psychologen, onco‑diëtisten en sociale assistenten. 

Uurrooster

Van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u30.

's Nachts en in het weekend zijn altijd een chirurg, een radiotherapeut en een oncoloog van wacht. Ze zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 02/221.91.11 of 02/221.92.77.

  • Spoedgevallen: 02/221.91.00
  • Dringende afspraak kanker: 02/221.92.77
  • Niet-dringende afspraak kanker: 02/221.92.21
  • Algemene informatie : 02/221.91.11

Informatie voor de patiënt

Het team

Artsen en paramedici

Dr
Dienst radiotherapie
Diensthoofd radiotherapie - Coördinator Kankerkliniek
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Dr
Dienst digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Diensthoofd digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Dr
Dienst urologie
Diensthoofd urologie
Dr
Gastro-enterologie, hepatologie en digestieve oncologie
Diensthoofd gastro-enterologie en digestieve oncologie
Dr
Dienst dermatologie
Diensthoofd dermatologie
Dr
Dienst palliatieve en continu zorgen
Diensthoofd palliative en continue zorg
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Diensthoofd oncologie-hematologie
Dr
Dienst N.K.O
Diensthoofd N.K.O
Dr
Dienst endocrinologie - diabetologie
Diensthoofd endocrinologie-diabetologie
Dr
Dienst gynaecologie
Diensthoofd gynaecologie & verloskunde
Dr
Dienst pneumologie
Diensthoofd pneumologie
Dr
Dienst gynaecologie
Coördinator Borstkliniek