Chemotherapie in de praktijk

Chimio

Definitie

Chemotherapie is het gebruik van cytostatica die tot doel hebben de kankercellen te vernietigen of hun ontwikkeling te vertragen. Zij verhindert aldus dat de tumor groeit en kan zijn volume verkleinen. Zij laat eveneens toe de met de ziekte gepaard gaande symptomen te verminderen, maar veroorzaakt bijwerkingen op het ogenblik van haar toediening.

Het innemen van bepaalde geneesmiddelen kan het effect van chemotherapie beïnvloeden.

Het is dus belangrijk dat u uw oncoloog op de hoogte brengt van alle geneesmiddelen die u neemt, zelfs indien het 'slechts' aspirine, voedingssupplementen of vitamines betreft. Het is eveneens belangrijk de andere zorgverleners, zoals uw tandarts of andere therapeut, in te lichten dat u chemotherapie krijgt. Zij kunnen er dan rekening mee houden bij een behandeling.

In de praktijk

Een chemotherapiekuur wordt meestal toegediend via inspuiting in een ader. Er bestaan andere toedieningswijzen: via de mond, onderhuidse, intramusculaire of intrathecale inspuiting.

In functie van de soort chemotherapie en uw veneus kapitaal, kan een kleine injectiekamer onderhuids geplaatst worden en verbonden worden met een diepe of centrale ader. Dit heet een "Port A Cath".

Hij vergemakkelijkt de herhaaldelijke intraveneuze injecties met chemotherapieproducten, vooral indien uw aderstelsel weinig zichtbaar en moeilijk te bereiken is. Deze injectiekamer wordt door een chirurg in de operatiezaal geplaatst. Deze ingreep maakt het voorwerp uit van een gesprek tussen de patiënt, de arts en de verpleegkundige die de chemotherapie toedient. Deze kleine kamer moet, op het einde van de behandeling, regelmatig gespoeld worden met fysiologisch serum om niet verstopt te geraken.

Bijwerkingen

De bijwerkingen houden rechtstreeks verband met het soort toegediende geneesmiddelen, de dosissen geneesmiddelen en hun combinatie, de duur van de behandeling evenals met uw algemene conditie.