Onco-diëtisten

Tijdens de oncologische behandelingen is het noodzakelijk een goede voedingstoestand en een stabiel gewicht te behouden. Tijdens een behandeling is het mogelijk dat de eetlust vermindert, de smaakwaarneming wijzigt, dat spijsverteringsstoornissen optreden. Als voeding moeilijk wordt, bestaan er oplossingen om deze eetstoornissen te verbeteren en u te helpen plezier te blijven beleven aan het eten.

Om de patiënt te helpen zich correct te blijven voeden staan onze onco-diëtisten klaar om hem persoonlijk advies te geven en hem uitleg te geven over het dieet dat het best aan zijn situatie beantwoordt.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:

  • Bea Marchal
  • Aline Volon

Tel: 02/891.08.78
Email: dietetiqueonco@klstjan.be