Technisch platform

Scanner banner

De Kankerkliniek is voorzien van medisch materiaal, dat rekening houdt met de meest recente ontwikkelingen op het vlak van basiswetenschappen en klinisch onderzoek.

Deze medische spitstechnologie maakt het mogelijk om tumoren of letsels die worden veroorzaakt door kankeraandoeningen op te sporen (diagnose) of te behandelen (therapie).

Nucleaire geneeskunde

De dienst nucleaire geneeskunde omvat twee aspecten:

 • Het aspect diagnose (via scintigrafie / PET-scan): de functionele of metabolische onderzoeken van de pulmonale, osteo-articulaire (scintigrafie en botdichtheidsmeting), spijsverterings-, renale, neurologische, cardiovasculaire, hematologische en endocriene (met name schildklier) systemen.
 • Het aspect therapie: behandeling via het toedienen van radioactieve producten bij de volgende pathologieën: schildklierkanker, bot- en levermetastasen.

Radiologie

De dienst radiologie omvat diverse activiteiten die alle sectoren van de moderne radiologie bestrijken:

 • Angiografie
 • CT-spiraalscanner
 • Echografie
 • Mammografie
 • Conventionele Radiologie
 • Interventieradiologie
 • MRI

Radiotherapie

Alle huidige behandelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde en geconventioneerde artsen. De verschillende bestaande modaliteiten zijn:

 • externe radiotherapie: conformationele 3D, gemoduleerde intensiteit (IMRT, RapidArc),
 • interne radiotherapie: curietherapie hoog en laag debiet, zaadimplantatie van radioactief jodium,
 • contactradiotherapie: 50KV

De dienst Radiotherapie van de Kliniek Sint-Jan in Brussel is uitgerust met een technisch platform met twee hoogtechnologische lineaire versnellers die het gebruik van spitstechnologieën zoals de RapidArc® en de Cone Beam CT scanner toelaten.

Deze moderne technieken beschermen beter (dan voorheen) de gezonde nabij de tumor gelegen doelgebieden door de nauwkeurigheid van de lokalisering en van de beperking van het volume dat de voorgeschreven dosis krijgt. Dergelijke ontwikkelingen maken een spectaculaire doorbraak mogelijk van de bestaande radiotherapeutische behandelingen voor het comfort van de patiënt en voor de controle van de evolutie van zijn tumor.

Dit laat toe betere resultaten te boeken op het vlak van de ziektebestrijding en een belangrijke vermindering van de bijwerkingen.