Coördinatie-verpleegkundige

 

De oncologische coördinatie-verpleegkundige vormt de leidraad doorheen het hele klinisch zorgtraject. Vanaf de mededeling van de diagnose tot de opvolging van de nazorg. Zij verzekert de coördinatie tussen de verschillende artsen-specialisten en organiseert de planning van de onderzoeken en behandelingen.

Zij zorgt tevens voor het opstarten van het multidisciplinaire team dat instaat voor uw behandeling.

Zij staat ter beschikking om een antwoord te bieden op al uw vragen en is de sleutelfiguur om de schakel te vormen tussen de verschillende fases van de behandeling en te zorgen voor een goede informatiedoorstroming.

Haar coördinerende rol blijft niet beperkt tot het ziekenhuis. Zij neemt ook contact op met de patiënten wanneer zij thuis zijn, evenals met de huisarts en 

Greta Demets

de referentiearts-specialist en zorgt zo voor de optimalisatie van de zorgverlening door een goede overdracht van informatie.

Oncologische coördinatie-verpleegkundigen: