Psychologen

Het is vaak moeilijk voor patiënten om openlijk over hun ziekte te praten. Daarom is het van het allergrootste belang te kunnen rekenen op psychologische steun. Gedurende het hele zorgparcours staat een team psychologen klaar voor de patiënt. Deze steun wordt gratis aangeboden.

Voor bijkomende informatie of voor een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze psychologen.

Steun aan de naasten van de patiënt

Wanneer een patiënt te horen krijgt dat hij kanker heeft, wordt dit vaak beleefd als een totale verandering in het familiale leven. Om deze reden voorziet de kankerkliniek steun en een luisterend oor voor de naasten van kankerpatiënten.

Gelieve deze personen te contacteren voor bijkomende informatie of voor een afspraak:

Psycho-educatieve groepen

Dankzij het Mecenaatsfonds van ING België dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, biedt de Kankerkliniek om de twee weken in de namiddag psycho-educatieve bijeenkomsten voor kankerpatiënten.

Het gaat om 8 verschillende informatie- en gesprekssessies waarbij de patiënt de kans krijgt om duidelijke en gedetailleerde informatie te ontvangen over zeer uiteenlopende thema’s, zoals voeding, communicatie met naasten, hoe omgaan met bijverschijnselen, enz. Tijdens deze psycho educatieve bijeenkomsten mag de patiënt vragen stellen en kan hij ervaringen uitwisselen met andere patiënten die vaak met dezelfde moeilijkheden te maken krijgen.

Deze bijeenkomsten kaderen binnen een oncologische revalidatie. Het is evenwel mogelijk om sessies bij te wonen zonder deel te nemen aan de revalidatie. Deze bijeenkomsten zijn volledig gratis, maar een inschrijving is wel noodzakelijk op het nummer 02/221.99.96 (secretariaat radiotherapie).

Gelieve u voor bijkomende informatie te wenden tot iemand van het verpleegteam.

Kinderateliers

Dankzij de steun van de FOD Volksgezondheid en in het kader van het Nationale Kankerplan organiseert de Kankerkliniek creatieve workshops voor (klein)kinderen van personen met kanker.

Het doel van deze workshops bestaat erin te informeren, te luisteren en de kinderen de mogelijkheid te bieden zich zowel op verbale als non-verbale manier uit te drukken, door middel van spel of artistieke expressie (boetseren, schilderen, collages maken, tekenen…). Het kind kan zo antwoorden vinden op de vragen die het zich stelt over kanker, over de behandelingen, operaties, bijwerkingen van de ziekte enz. Maar het kan ook gewoon zaken kwijt die belangrijk zijn voor hem, en die niet altijd te maken hebben met de ziekte van de ouder.

De workshops gaan door op afspraak op woensdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur. Ze zijn gratis, maar een inschrijving is wel noodzakelijk. Een eerste intakegesprek heeft plaats met het kind en een ouder samen zodat hun behoeften kunnen worden besproken. Vervolgens neemt het kind deel aan de sessies en krijgt de ouder regelmatig feedback na afloop van de sessie.

Wij bieden eveneens individuele raadplegingen voor tieners evenals een individueel onderhoud met ouders van kinderen, die meer informatie wensen over hoe ze de ziekte kunnen uitleggen aan hun kind.