Kankerkliniek

cliniqueducancer_banner2

Logo Clinique du cancer

Onze Kankerkliniek wil in de eerste plaats multidisciplinair zijn, dat wil zeggen dat de patiënt begeleid wordt aan de hand van een zorgprogramma waarin alle oncologische specialisaties geïntegreerd zijn. Onze aanpak is erop gericht om de kankerpatiënten, binnen een multidisciplinaire georganiseerde structuur, de meest efficiënte middelen ter beschikking te stellen op vlak van diagnose en therapie. Daarbij houden we rekening met de meest recente wetenschappelijke evoluties en het klinisch onderzoek.

We beschikken over 14 expertise pools in oncologie. Al deze specialisten voeren op regelmatige basis samen overleg over het zorgtraject van de patiënten.

Anderzijds wordt elke patiënt, tijdens zijn hele zorgtraject, begeleid door een gespecialiseerde referentieverpleegkundige die het dossier van de patiënt opvolgt en die de contacten coördineert met de verschillende medewerkers: artsen-specialisten, onco-psychologen, onco-diëtisten en sociale assistenten.

Voor meer informatie, zie de page Kankerkliniek.

 

Telefoonnummer secretariaat

02/221.99.97

Email secretariaat

cliniqueducancer@clstjean.be

Uurrooster secretariaat

maandag

8:30 - 13:00
14:00 - 17:00

dinsdag

8:30 - 13:00
14:00 - 17:00

woensdag

8:30 - 13:00
14:00 - 17:00

donderdag

8:30 - 13:00
14:00 - 17:00

vrijdag

8:30 - 13:00
14:00 - 17:00
566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst radiotherapie
Diensthoofd radiotherapie - Coördinator Kankerkliniek
Dr
Gastro-enterologie, hepatologie en digestieve oncologie
Dr
Dienst radiologie
Docteur Barreira Gaspar Da Silva gynécologue Bruxelles
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Mevr.
Dr
Dienst interne geneeskunde en nefrologie
Dr
Dienst digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Diensthoofd digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Mevr.
Dr
Dienst neurochirurgie
Docteur Florence Cordier gynécologue Clinique Saint-Jean
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Dr
Dienst urologie
Dr
Dienst palliatieve en continu zorgen
Diensthoofd palliative en continue zorg
Dr
Dienst dermatologie
Dr
Dienst N.K.O
Dr
Dienst digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Dr
Dienst digestieve, thoracale en endocriene heelkunde
Coördinator Obesitas en overgewichtskliniek
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Diensthoofd oncologie-hematologie
Dr
Dienst N.K.O
Diensthoofd N.K.O
Docteur Éloïse Nicaise acupuncture Clinique Saint-Jean
Dr
Dienst interne geneeskunde en nefrologie
Dr Irène Paquet, gynécologue à la Clinique Saint-Jean
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst endocrinologie - diabetologie
Diensthoofd endocrinologie-diabetologie
Dr Loubna Sattar, hématologue à la Clinique Saint-Jean
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Dr
Dienst pneumologie
Dr
Gastro-enterologie, hepatologie en digestieve oncologie
Dr
Dienst pneumologie
Diensthoofd pneumologie
Dr
Dienst gynaecologie
Diensthoofd gynaecologie & verloskunde
Docteur Verdickt endocrinologue Bruxelles
Dr
Dienst endocrinologie - diabetologie
Dr
Dienst gynaecologie
Coördinator Borstkliniek
Dr Sam Ward
Dr
Dienst urologie
Coördinator Niersteenkliniek (acuut)
Dr
Dienst urologie
Diensthoofd urologie