Heelkundig daghospitaal

Op de dagheelkunde, kunnen patiënten terecht voor een ambulante behandeling. De patiënt mag de kliniek dezelfde dag nog verlaten.

Onderstaande heelkundige ingrepen worden er uitgevoerd:

 • Oftalmologie: wegnemen van de ooglens, behandeling van cataract...
 • Orthopedie: arthroscopie van de knie, plaatsen en wegnemen van osteosynthesemateriaal, hand- en voetheelkunde…
 • Pijnkliniek: behandeling van rug- en halsklachten via epidurale injectie...
 • NKO: wegnemen van amandelen en vegetaties, inbrengen van transtympaandrain, neusoperaties...
 • Urologie: besnijdenis met medische of rituele indicatie, sterilisatie, cystoscopie…
 • Gynaecologie: hysteroscopie, sterilisatie, curettage… 
 • Stomatologie: tandextracties en tandverzorging… 
 • Algemene heelkunde: liesbreuk, navelbreuk, poortkatheter… 
 • Vasculaire heelkunde: behandeling van spataders, plaatsen van arteriële-veneuse fistels...

Preoperatief traject

Voor alle patiënten die een ingreep met algemene of locoregionale anesthesie dienen te ondergaan in het operatiekwartier.

Dit traject bereidt u voor op administratief, medisch en verpleegkundig vlak, met aandacht voor uw sociale en psychologische noden.

Hoe en wanneer een afspraak maken?

Afspraak nemen via de chirurg, het secretariaat (02/221.92.79) of via het Contact Center (02/221.92.21)

Afspraak minstens 1 week vóór de operatie, idealiter 1 maand vóór de operatie.

 Wat meebrengen?

 1.  De preoperatieve vragenlijst : ingevuld door de huisarts en/of u.
 2.  De volledige medicatielijst of een zak met alle uw medicatie.
 3.  U moet niet nuchter zijn. De labo-onderzoeken kunnen dezelfde dag worden uitgevoerd.
 4.  De vooropname wordt dezelfde dag in orde gebracht.

Heeft u vragen? Bel gerust 02/221.92.79 of stuur ons een email (preop@klstjan.be)

Opname en openingsuren

 

De opname gebeurt op de Site Kruidtuin, route 090. U schrijft zich bij aankomst in op het secretariaat.

Voor het goede verloop van de ingreep, en voor uw veiligheid, volgt u best onderstaande aanbevelingen:

 • U belt de dag vóór de operatie het secretariaat van de Dagheelkunde op om het uur van de ingreep te kennen.
 • Vergeet niet om uw werkgever en mutualiteit te verwittigen vóór uw opname (attest van werkonbekwaamheid).
 • De dag vóór de operatie moet u nuchter blijven vanaf middernacht (niet eten of drinken, zelfs geen water). Contacteer uw geneesheer voor meer details hieromtrent.
 • Neem geen andere medicatie dan degene die werd voorgeschreven door de chirurg of anesthesist.
 • Kinderen moeten heel de dag begeleid worden door een ouder of verwante.

Als u dat wenst, kunt u zich laten vergezellen door een familielid of verwante.

De dienst is open van maandag tot vrijdag, tussen 7u en 17u.

Mee te brengen

Vergeet deze documenten niet mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Ieder ander verzekeringsdocument (EEG, NAVO, PE, E111, E112, Eurocontrol...)
 • De opnameaanvraag van de chirurg met vermelding van de opnamedatum 
 • Het correct ingevuld en ondertekend dossier "Dagheelkunde" dat u van uw chirurg kreeg
 • Indien het een werk- of sportongeval betreft: een formulier voor ten laste neming van de hospitalisatiekosten, ingevuld door de verzekeringnemer (werkgever, sportfederatie, school...)
 • De uitslagen van de medische onderzoeken (radiografie, labo, EKG, ...)

We raden u aan om ook enkele persoonlijke zaken mee te nemen:

 • Iets om de tijd te verdrijven
 • Comfortabele kledij voor bij het vertrek
 • Eventuele hulpmiddelen, zoals krukken, …

Om veiligheidsredenen raden we u aan zo weinig mogelijk persoonlijke spullen te bewaren in de kamer. Waardevolle voorwerpen en grote geldsommen laat u best thuis. Indien nodig kunt u de kluis op uw kamer gebruiken.

Tijdens uw verblijf

 • Er is een lichte maaltijd voorzien vóór uw vertrek.
 • Uw begeleider kan terecht in de self-service en de cafetaria.
 • Alle kamers beschikken over radio en TV.
 • Familie en kennissen kunnen u rechtstreeks bereiken via de verpleegeenheid : 02/221.90.99
 • Als u geen GSM hebt, en u moet een telefonische oproep doen (bijv. voor de reservatie van een taxi), kunt u zich tot het onthaal van uw site wenden om dat voor u te doen. Een oproep kost gemiddeld 0,5 euro.

Vertrek

Nadat de chirurg is langsgekomen, zal uw anesthesist samen met u het vertrekuur bepalen.

Aanbevelingen voor de eerste 24u na de ingreep:

 • Rust voldoende uit.
 • Drink geen alcohol en neem geen kalmeringsmiddelen.
 • Bestuur geen voertuig zelf, ook geen fiets.
 • Manipuleer geen machines.
 • Neem geen belangrijke beslissingen en teken zeker geen wettelijk document.
 • Mocht er zich een probleem of verwikkeling voordoen, dan kunt u een beroep doen op uw huisarts of uw chirurg. Indien nodig begeeft u zich naar de spoedgevallen van de site Kruidtuin.
 • Zorg voor begeleiding en opvang van zodra u de dienst verlaat en dit gedurende 24u. Deze kan u indien nodig helpen contact op te nemen met het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u een GSM of een telefoon binnen handbereik hebt.

 

Vergeet niet om een hospitalisatieattest te vragen op het secretariaat van de Dagheelkunde, indien u een bijkomende of privéverzekering hebt.

Kosten

U kan alle informatie hieromtrent op de pagina Kosten vinden.

Contact en locatie

Het daghospitaal bevindt zich op de site Kruidtuin, route 090.

U kunt de dagheelkunde bereiken tussen 7u en 17 u, van maandag tot vrijdag, via onderstaande nummers:

 

Voor meer info, raadpleeg het zorginfoblad van de Dagchirurgie