Heelkundig daghospitaal

Op de dagheelkunde, kunnen patiënten terecht voor een ambulante behandeling. De patiënt mag de kliniek dezelfde dag nog verlaten.

Onderstaande heelkundige ingrepen worden er uitgevoerd:

 • Oftalmologie: wegnemen van de ooglens, behandeling van cataract...
 • Orthopedie: arthroscopie van de knie, plaatsen en wegnemen van osteosynthesemateriaal, hand- en voetheelkunde…
 • Pijnkliniek: behandeling van rug- en halsklachten via epidurale injectie...
 • NKO: wegnemen van amandelen en vegetaties, inbrengen van transtympaandrain, neusoperaties...
 • Urologie: besnijdenis of medische of rituele indicatie, sterilisatie, cystoscopie…
 • Gynaecologie: hysteroscopie, sterilisatie, curettage… 
 • Stomatologie: tandextracties en tandverzorging… 
 • Algemene heelkunde: liesbreuk, navelbreuk, poortkatheter… 
 • Vasculaire heelkunde: behandeling van spataders, plaatsen van arteriële-veneuse fistels...

Opname en openingsuren

 • Preoperative traject: voor alle patiënten die een ingreep met algemene of locoregionale anesthesie dienen te ondergaan in het operatiekwartier.

Dit traject bereidt u voor op administratief, medisch en verpleegkundig vlak, met aandacht voor uw sociale en psychologische noden.

 

Hoe en wanneer een afspraak maken?

Afspraak nemen via de chirurg, het secretariaat van de chirurg of via het Call Center (02/221.92.21)

Afspraak minstens 1 week vóór de operatie, idealiter 1 maand vóór de operatie.

 Wat meebrengen?

 1.  De preoperative vragenlijst : ingevuld door de huisarts en/of u.
 2.  De volledige medicatielijst of een zak met alle uw medicatie.
 3.  U moet niet nuchter zijn. De labo-onderzoeken kunnen dezelfde dag worden uitgevoerd.
 4.  De vooropname wordt dezelfde dag in orde gebracht.

Heeft u vragen? Bel gerust 02/221.07.94 of stuur ons een email (preop@klstjan.be)
 

 • De opname gebeurt op de Site Kruidtuin, route 090. U schrijft zich bij aankomst in op het secretariaat.

Voor het goede verloop van de ingreep, en voor uw veiligheid, volgt u best onderstaande aanbevelingen:

 • U belt de dag vóór de operatie het secretariaat van de Dagheelkunde op om het uur van de ingreep te kennen.
 • Vergeet niet uw werkgever en mutualiteit te verwittigen vóór uw opname (attest van werkonbekwaamheid).
 • De dag vóór de operatie moet u nuchter blijven vanaf middernacht (niet eten of drinken, zelfs geen water). Contacteer uw geneesheer voor meer details hieromtrent.
 • Neem geen andere medicatie dan degene die werd voorgeschreven door de chirurg of anesthesist.
 • Kinderen moeten heel de dag begeleid worden door een ouder of verwante.

Als u dat wenst, kunt u zich laten vergezellen door een familielid of verwante.

De dienst is open van maandag tot vrijdag, tussen 7u en 17u.

Mee te brengen

Vergeet deze documenten niet mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Ieder ander verzekeringsdocument (EEG, NAVO, PE, E111, E112, Eurocontrol...)
 • De opnameaanvraag van de chirurg met vermelding van de opnamedatum 
 • Het correct ingevuld en ondertekend dossier "Dagheelkunde" dat u van uw chirurg kreeg
 • Indien het een werk- of sportongeval betreft: een formulier voor ten laste neming van de hospitalisatiekosten, ingevuld door de verzekeringnemer (werkgever, sportfederatie, school...)
 • De uitslagen van de medische onderzoeken (radiografie, labo, EKG, ...)

We raden u aan om ook enkele persoonlijke zaken mee te nemen:

 • Iets om de tijd te verdrijven
 • Makkelijk zittende kledij voor het vertrek
 • Eventuele hulpmiddelen, zoals krukken, …

Om veiligheidsredenen raden we u aan zo weinig mogelijk persoonlijke bagage te bewaren in de kamer. Waardevolle voorwerpen en grote geldsommen laat u best thuis. Indien nodig kunt u de kluis op uw kamer gebruiken.

Tijdens uw verblijf

 • Er is een lichte maaltijd voorzien vóór uw vertrek.
 • Uw begeleider kan terecht in de self-service en de cafetaria.
 • Alle kamers beschikken over radio en TV.
 • Familie en kennissen kunnen u rechtstreeks bereiken via de verpleegeenheid : 02/221.90.99
 • Als u geen GSM hebt, en u moet een telefonische oproep doen (bijv. voor de reservatie van een taxi), kunt u zich tot het onthaal van uw site wenden om dat voor u te doen. Een oproep kost gemiddeld 0,5 euro.

Vertrek

Nadat de chirurg is langsgekomen, zal uw anesthesist samen met u het vertrekuur bepalen.

Aanbevelingen voor de eerste 24u na de ingreep:

 • Rust voldoende uit
 • Drink geen alcohol en neem geen kalmeringsmiddelen.
 • Bestuur geen voertuig, zelfs geen fiets.
 • Manipuleer geen machines.
 • Neem geen belangrijke beslissingen en teken zeker geen wettelijk document.
 • Mocht er zich een probleem of verwikkeling voordoen, dan kunt u een beroep doen op uw huisarts of uw chirurg. Indien nodig begeeft u zich naar de spoedgevallen van de site Kruidtuin.
 • Zorg voor begeleiding en opvang van zodra u de dienst verlaat en dit gedurende 24u. Deze kan u indien nodig helpen contact op te nemen met het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u een GSM of een telefoon binnen handbereik hebt;

 

Vergeet niet om een hospitalisatieattest te vragen op het secretariaat van de Dagheelkunde, indien u een bijkomende of privéverzekering hebt.

Kosten

U kan alle informatie hieromtrent op de pagina Kosten vinden.

Contact en locatie

Het daghospitaal bevindt zich op de site Kruidtuin, route 090.

U kunt de dagheelkunde bereiken tussen 7u en 17 u, van maandag tot vrijdag, via onderstaande nummers:

 

Voor meer info, raadpleeg het zorginfoblad van de Dagchirurgie