Praktische info

GSM-gebruik

Het is ten stelligste verboden om met de GSM te bellen in bepaalde afdelingen van het ziekenhuis (operatiezalen, intensieve zorgen,...). In andere plaatsen van het ziekenhuis is het wel toegelaten. Gelieve dit toch te beperken om de kalmte in het ziekenhuis te bewaren, en de rust van uw medepatiënten niet te verstoren.

Het personeel

Gelieve u rustig en respectvol te gedragen tegenover het medisch en verplegend personeel. Indien u opmerkingen hebt over een specifieke aanpak van de behandeling, gelieve u tot de hoofdverpleegkundige van de afdeling te richten.

Veilige zorg: juiste reflexen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorgen!

U bereidt zich voor op een medische raadpleging, een onderzoek (bloedafname, beeldvorming,…), een behandeling of een opname in onze Kliniek? Wij nodigen u uit de juiste reflexen aan te nemen voor een behandeling en verzorging die wij zo veilig mogelijk wensen.

Een dialoog en openheid met de artsen en het verzorgend personeel zijn belangrijk voor uw behandeling en uw gezondheid. Om u goed te kunnen verzorgen zijn uw medewerking en betrokkenheid van het allergrootste belang.

Meer informatie: De juiste reflexen

Rookverbod

Roken schaadt de gezondheid. In het ziekenhuis is een algemeen rookverbod van kracht (KB van 31.03.87 en KB van 12.02.2005). U kunt op eenvoudig verzoek aan de onthaaldienst aan de hoofdingang een folder “Kliniek Sint-Jan, rookvrije kliniek” verkrijgen met de volledige rookreglementering die in het ziekenhuis van toepassing is.

Veiligheid

Een ziekenhuis is een “open” huis. Let dus goed op uw persoonlijke bezittingen. De Kliniek Sint-Jan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die verband houden met inbraak of diefstal. Een kluis kan tot uw beschikking gesteld worden in de kamer.

Om de veiligheid van de patiënten en het ziekenhuispersoneel te garanderen, vragen wij u de infrastructuur van het ziekenhuis niet te beschadigen. Elke daad van vandalisme zal leiden tot een tussenkomst van de politie en aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal.

Als u getuige bent van vandalisme, wend u dan onmiddellijk tot de hoofdverpleegkundige van de afdeling of tot de verantwoordelijke van het onthaal aan de hoofdingang.