Psychiatrische daghospitaal - Helix

Het psychiatrisch daghospitaal Helix is een therapeutisch centrum op de Site Middaglijn van de Kliniek Sint-Jan. De patiënten kunnen 1 tot 5 dagen per week opgenomen worden, vaak na een langdurig ononderbroken verblijf.

Voor meer info, bezoek de pagina "Psychiatrisch Daghospitaal".

Informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd in ons psychiatrisch daghospitaal? Vanaf januari 2020 vindt onze informatiesessie voortaan plaats op dinsdag om 15.00 uur.

Niveau

7

Telefoonnummer secretariaat

02/225.92.51

Email secretariaat

mepsydejour@klstjan.be
565

Artsen en paramedici

Dr
Dienst psychiatrie