Interculturele bemiddeling

De interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de communicatie tussen een patiënt van vreemde herkomst, zijn familie en het ziekenhuispersoneel.

Het functioneren van onze dienst berust op de samenwerking van 3 partijen: de patiënt, de ziekenhuiswerker (verzorger, administratieve, medewerker, sociaal assistent) en de interculturele bemiddelaar.

De bemiddelaar is een neutrale tussenpersoon die geen enkele verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de boodschap die wordt overgebracht of vertaald. Het is dus belangrijk dat de verzorger steeds aanwezig is.

Onze bemiddelaars komen tussen voor:

  • Vertalingen
  • Bemiddeling en sensibilisering ten voordele van de allochtone patiënten
  • Advies wat betreft gezondheidsopvoeding
  • Overleg met het verzorgend personeel
  • Specifieke vorming over de Marokkaanse en Turkse cultuur

Tel: 02/221.90.41 van 10u tot 16u.