Onco-geriatrische verpleegkundige

In het multidisciplinair team dat de patiënt begeleidt doorheen de verschillende kankerbehandelingen, focust de geriatrische verpleegkundige zich op de oncologische patiënten vanaf 70 jaar.

Vanaf die leeftijd kan er immers een zekere fragiliteit ontstaan die een invloed kan hebben op de levenskwaliteit. Om deze kwetsbaarheid van de patiënt te bepalen wordt een geriatrisch bilan opgemaakt om raad te verstrekken en aandacht te vestigen op de gevoelige punten.

Dit geriatrisch bilan en de aanbevelingen worden met de patiënt besproken en meegedeeld aan de artsen van het ziekenhuis en aan de huisarts. Door rekening te houden met deze aanbevelingen kunnen wij een betere levenskwaliteit van de patiënt behouden tijdens en na de verschillende behandelingen.