Ik heb het kamernummer van een patiënt, hoe geraak ik daar?

Voor de Kruidtuin site beschikken de eenheden en diensten over een Routenummer of ze bevinden zich op een specifieke verdieping, al naargelang de site waar u zich bevindt. Het volstaat dat u het Routenummer, de verdieping of de naam van de dienst kent om te weten waar u naartoe moet.

Let wel op dat het kamernummer niet steeds verband houdt met het Routenummer of met de verdieping.

Aarzel niet om bij de minste twijfel uw weg te vragen aan het onthaal.