Ik wil toegang hebben tot mijn medisch dossier, wat moet ik doen?

Als patiënt kunt u, behoudens uitzonderingen, op twee verschillende manieren een kopie van uw medisch dossier verkrijgen:

  • Ter plaatse bij de betrokken dienst door een identiteitskaart voor te leggen en aan te geven naar welk adres de kopie van het dossier moet worden verzonden of
  • Op schriftelijke vraag, waarbij u een specifiek document invult.

U vindt alle in te vullen formulieren en nadere informatie op "Bemiddeling en rechten van de patiënt".