Welke zijn de betalingswijzen op de raadplegingen?

Op dit ogenblik bieden de meeste diensten de mogelijkheid te betalen via Bancontact en in cash. Sommige diensten (radiologie, ORL,…) zenden u een factuur thuis. De Kliniek Sint-Jan streeft ernaar dat in de loop van 2016 alle raadplegingen via Bancontact kunnen betaald worden.