Wat is het verschil tussen een geconventioneerde, een niet-geconventioneerde en gedeeltelijk geconventioneerde arts?

Het is belangrijk om te weten of uw arts geconventioneerd, gedeeltelijk geconventioneerd of niet geconventioneerd is want dit zal het bedrag beïnvloeden dat u betaalt bij uw medische raadpleging.

De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van het medisch korps komen samen om afspraken te maken die de honoraria van de artsen vastleggen. Deze zijn vrij zich hier al dan niet bij aan te sluiten.

De geconventioneerde arts is diegene die de honoraria die in de overeenkomst zijn voorzien toepast. In dat geval betaalt u slechts wat het remgeld wordt genoemd, met andere woorden het verschil tussen het door het ziekenfonds terugbetaalde bedrag en de door de overeenkomst vastgelegde honoraria.

De niet-geconventioneerde arts heeft de vrijheid de door hem gewenste prijzen toe te passen. Hij kan dus supplementen vragen bovenop de door deze overeenkomst vastgelegde tarieven. Dat heet honorariumsupplementen. Deze worden nooit terugbetaald door het ziekenfonds.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts: met andere woorden enkel op bepaalde dagen en bepaalde uren. De uren tijdens welke de tarieven van de overeenkomst worden toegepast moeten duidelijk ter kennis van het publiek gesteld worden.

Het statuut van al onze zorgverstrekkers wordt teruggevonden op hun pagina op onze site en is tevens beschikbaar op de site van het RIZIV.

Voor meer informatie, u kunt contact opnemen met de dienst Bemiddeling:

Dienst Bemiddeling
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan, 32
1000 Brussel
Tel: 02/221.90.70 (van maandag tot donderdag, van 9u tot 17u)
E-mail: mediation@clstjean.be