Duolter

Een Duolter is een toestel dat zowel uw bloeddruk op bepaalde tijdstippen meet als continu het hartritme registreert gedurende 24 uur.

Indicaties

  • Problemen met de bloeddruk (te hoge of te lage bloeddruk)
  • Oppuntstelling van duizeligheid
  • Evalueren van een medische behandeling

Toestel

Een Duolter bestaat uit een registreertoestel, een bloeddrukmanchette en draden. De opgeslagen metingen worden nadien op een computer uitgelezen. Het registreertoestel is verbonden met een bloeddrukmanchette en het elektrocardiogram wordt gemaakt met 5 elektroden die worden aangebracht op de borststreek en die via draden verbinding maken met het toestel. Het toestel op zich is vrij volumineus. Daarom is het beter om ruime kleding te dragen wanneer het wordt geplaatst.