Elektrofysiologisch onderzoek

Wat is een elektrofysiologisch onderzoek?

Bij dit onderzoek zal de cardioloog de elektrische stromen van het hart onderzoeken en proberen om een snelle hartritmestoornis (tachycardie) op te wekken om zo beter het ontstaansmechanisme te evalueren. De metingen worden uitgevoerd door middel van een katheter die de elektrische activiteit ter hoogte van de hartspiercellen registreert. Dezelfde katheter kan ook pijnloze elektrische impulsen afgeven om de hartspier te stimuleren met de bedoeling om een hartritmestoornis uit te lokken.

Waarom een elektrofysiologisch onderzoek?

Bij een elektrofysiologisch onderzoek worden op een kunstmatige manier hartritmestoornissen opgewekt, om aldus met grote nauwkeurigheid hun oorsprong te identificeren. In één tijd kan de betrokken regio worden behandelend met een ablatiekatheter die radiofrequentie-energie afgeeft.

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Voorbereiding

Er zal u gevraagd worden om de behandeling tegen hartritmestoornissen (antiaritmica) 4 à 5 dagen voor het onderzoek te stoppen. De ochtend van het onderzoek dient men nuchter te zijn. De liesplooi wordt geschoren.

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het labo hartkatheterisatie. Na lokale verdoving van de punctieplaats in de lies worden katheters opgeschoven tot in het hart.

Na het onderzoek

Om elk risico van latere bloeding te vermijden ter hoogte van de punctieplaats is het belangrijk om na het onderzoek plat te liggen zonder recht te komen gedurende de eerste 6 uur.

Hospitalisatieduur

Dit onderzoek vergt een bewaking van één nacht in het ziekenhuis.

De resultaten van het onderzoek

De cardioloog deelt u mondeling uw resultaten mee. Een verslag wordt doorgestuurd naar uw huisarts en zo nodig naar uw behandelende cardioloog. Deze zullen met u de resultaten en de verdere behandeling bespreken.