Externe electrische cardioversie

Uw cardioloog heeft U een externe elektrisch shock voorgesteld, ook een elektrische cardioversie genoemd.. Bij deze therapie worden alle hartspiercellen terug op hetzelfde niveau gebracht gebracht door het toedienen van hoge elektrische energie aan uw hart. Voor dit manoeuver wordt een toestel gebruikt dat een externe defibrillator heet. De procedure wordt voorafgegaan door een voorbereiding met bloedverdunners en gebeurt onder een korte volledige narcose, zij is dus volledig pijnvrij. Er is een strikte medische controle. Voor de cardioversie wordt altijd een intraveneuze lijn geplaatst. U zal snel ontwaken na de toediening van de externe elektrische shock.

U zal gevraagd worden om nuchter te blijven enkele uren voor de volledige narcose alsook onmiddellijk na de cardioversie. Soms worden bepaalde geneesmiddelen toegediend die dezelfde werking hebben als een shock (medische cardioversie). In bepaalde gevallen zal vooraf een transoesofagale echocardiografie uitgevoerd worden. Meestal kan u het ziekenhuis verlaten enkele uren na een elektrische cardioversie na medisch advies. U zal worden uitgenodigd om nadien op de raadpleging uw cardioloog te zien voor de verdere opvolging.