Resynchronisatie

Soms contraheren bepaalde regio's van de linkerkamer wand te laat. Dit kan een zware weerslag hebben op de globale hartfunctie met een vermindering van het hartdebiet.

Er zijn verschillende vormen van niet synchrone contractie van de hartkamers (ventrikels). Interventriculaire asynchronie betekent een stoornis in de synchronisatie tussen de linker en rechter kamer. Bij intraventriculaire asynchronie ligt de stoornis in bepaalde regio's van dezelfde hartkamer. Dergelijke asynchronie kan zeer mooi worden aangetoond met echocardiografie.

Hartresynchronisatie therapie is aangewezen bij patiënten met gevorderd hartfalen die niet beantwoorden aan een optimale medische therapie. Deze vorm van hartfalen wordt dan behandeld met een speciale pacemaker waarbij een bijkomende linkerkamersonde wordt geplaatst in een regio met laattijdige contractie.

De goede werking van de pacemaker wordt nagegaan door een programmer die via telemetrie draadloos contact met de pacemaker. Op die manier kunnen de parameters worden opgevraagd en eventueel worden bijgesteld.

Een implanteerbare defibrillator kan ook worden uitgerust met deze resynchronisatiefunctie. Men spreekt dan van een resynchronisatiedefibrillator.

Resynchronisatie