Pacemaker implantatie

Wat is een pacemaker?

Een pacemaker is een toestel dat door middel van elektrische impulsen, de hartspier laat samentrekken.

Een pacemaker doos is ongeveer 4 cm breed, 5 cm lang en 1 cm dik. Er zijn 1, 2 of 3 sondes aan bevestigd. Een pacemaker kan jarenlang impulsen doorsturen dank zij een krachtige batterij. Pacemakers worden in een operatiezaal geïmplanteerd.

Waarom een pacemaker ?

Een pacemaker zal geïndiceerd zijn in geval van een symptomatische bradycardie, dit wil zeggen een hartritme lager dan 60 slagen per minuut EN waarbij de patiënt klachten heeft of indien er een bewustzijnsverlies is.

Duur van het onderzoek

Het plaatsen van een pacemaker duurt ongeveer 1 uur.

Voorbereiding

De patiënt is nuchter. De borsthuid wordt indien nodig geschoren. Er wordt een infuus geplaatst. Indien u erg zenuwachting bent kunt u om een kalmeermiddel vragen.

Het onderzoek

Nadat de huid werd ontsmet volgt een lokale anesthesie. Het hartritme wordt tijdens het ganse onderzoek geregistreerd. Het zuurstofgehalte wordt aan de vinger gecontroleerd en de bloeddruk gemeten met een manchet die automatisch opblaast. Vervolgens wordt u bedekt met steriele doeken. U mag deze doeken niet verplaatsen. De dokter zal de huid insnijden onder het sleutelbeen. Via de ader word(t)(en) de sonde(s) tot in het hart geschoven en elektrisch uitgemeten. Nadien worden de sondes aan de pacemaker doos vastgeschroefd. Na het sluiten van de wonde wordt een steriel verband aangebracht.

Na het onderzoek

De schouder wordt 48 uur geïmmobiliseerd zodat de sondes goed in contact blijven met het hartspier wand. De pols en de bloeddruk worden regelmatig gecontroleerd. U mag drinken 1 uur na de ingreep en eten na 2 uur.

48 uur na het plaatsen zal een dokter de goede werking van de pacemaker komen controleren.

Thuis

Eenmaal terug thuis kan u een perfect normaal leven leiden. Volgende punten zijn wel interessant:

  • Wanneer uw pacemaker goed is afgesteld kunt u dezelfde inspanningen doen als voor de implantatie. U moet harde klappen op de pacemaker doos vermijden (vechtsporten). U mag autorijden voor persoonlijke doeleinden maar rijden met een personen bus of vrachtwagen is verboden. U moet wel een speciaal attest van uw dokter bij u hebben.
  • Sommige apparaten kunnen problemen veroorzaken bij uw pace maker : hoge elektrische of magnetische stromen zouden een pacemaker kunnen ontregelen. Zo is een magnetische resonantie met oudere pacemakermodellen niet toegelaten.
  • GSM gebruik is toegelaten mits u de telefoon gebruikt aan de tegenovergestelde lichaamszijde van de pacemaker.
  • U moet de pacemakerkaart steeds bij u hebben (bvb. bij uw identiteitskaart).
  • We raden een regelmatige controle bij de cardioloog aan, deze zal evalueren of de batterij nog goed werkt. De pacemaker zal regelmatig opnieuw geprogrammeerd worden om zo de levensduur van de batterij maximaal te houden.
  • De batterij moet om de 5 à 10 jaar worden vervangen (dit hangt af van de intensiteit van de hartstimulatie).