Ablatie van de voorkamerfibrillatie (VKF) of de pulmonale venen isolatie (PVI)

Wat houdt de ablatie van de voorkamerfibrillatie in?

Het betreft een behandeling door katheters ingebracht in één of twee femorale venen ter hoogte van de liesplooi bij patiënten die lijden aan voorkamerfibrillatie. Het doel van de behandeling is het verhinderen van het in gang zetten van nieuwe episodes van hartritmestoornissen. Het is werkelijk de elektrische isolatie (en geen mechanische isolatie) van de pulmonale venen die de extrasystolen verhindert om de voorkamerfibrillatie in gang te zetten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt +/- 3 uur.

Voorbereiding

In meeste gevallen is het nuttig om de behandeling tegen hartritmestoornissen (antiaritmica) 4 à 5 dagen voor de ingreep te stoppen. Een voorbereiding met bloedverdunners wordt vergeschreven gedurende 4 à 6 weken voor de ingreep. De dag van de ingreep wordt gevraagd om nuchter te blijven. De verpleegster scheert en ontsmet de liesplooi de morgen van de ingreep.

 

De ingreepAblatie van voorkamer fibrillatie

In de meeste gevallen gebeurt deze onder volledige narcose. De huid wordt ontsmet ter hoogte van insteekplaats van de katheters, meestal de rechter liesplooi. De katheters wordt tot in het hart geschoven tot aan de binnenzijde van de rechter voorkamer. Een transseptale punctie laat toe om vervolgens naar de linker voorkamer te gaan voor de isolatie van de pulmonale venen. De gebruikte energie is radiofrequentie, die wordt toegepast rond de uitmonding van de venen in de linker voorkamer. De katheters worden na de interventie verwijderd.

Na het onderzoek

Indien het onderzoek via de lies is gebeurd volgt er een manuele compressie ter hoogte van het prikpunt om bloedingen te vermijden. Om laattijdige bloedingen te vermijden ter hoogte van de punctieplaats is het van belang gedurende 6 à 8 uur na de ingreep platte bedrust houden.

Duur van de hospitalisatie

Na de ingreep noodzaakt de behandeling in het algemeen een observatie van één nacht in het ziekenhuis.

De resultaten

De cardioloog brengt u mondeling op de hoogte van de resultaten. Een gedetailleerd verslag wordt doorgestuurd naar uw huisarts en zo nodig naar uw behandelende cardioloog. Deze zullen met u de volledige resultaten en de eventuele latere behandeling bespreken.