Ablatie van hartritmestoornissen

Wat is een ablatie?

Het gaat over de in principe definitieve behandeling van bepaalde hartritmestoornissen (zoals de AV nodale tachycardieën, hartritmestoornissen door een bijkomende bundel of voorkamerflutters...). De ablatie wordt meestal uitgevoerd tijdens een elektrofysiologisch onderzoek en zelden in een tweede tijd.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.

Voorbereiding

Het is nuttig om de behandeling tegen hartritmestoornissen (antiaritmica) 4 à 5 dagen voor het onderzoek te stoppen. De ochtend van het onderzoek dient men nuchter te zijn. De ochtend van de dag van het onderzoek scheert en ontsmet de verpleegster de liesplooi op de plaats waar de katheters zullen ingebracht worden.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek wordt de punctieplaats in de lies lokaal verdoofd. De huid wordt ontsmet ter hoogte van de insteekplaats van de katheters, meestal de rechter liesplooi. De katheters worden ingebracht en de cardioloog voert deze op tot in het hart. Door het aanbrengen van een elektrische stroom (radiofrequentie) op het uiteinde van de katheter wordt het hartweefsel opgewarmd tot +/- 55° en het oorsprongsgebied van de hartritmestoornis is in zekere zin gecauteriseerd. De katheters worden verwijderd op het einde van het onderzoek.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is uitgevoerd via de lies, wordt een manuele compressie uitgevoerd ter hoogte van de punctie om elke bloeding te vermijden. Om elk risico van latere bloeding te vermijden ter hoogte van deze punctieplaats is het belangrijk om na het onderzoek plat te liggen zonder recht te komen gedurende de eerste 6 uur.

Duur van de hospitalisatie

Dit onderzoek vergt een bewaking van één nacht in het ziekenhuis.

De resultaten

De cardioloog deelt u mondeling uw resultaten mee. Een verslag wordt doorgestuurd naar uw huisarts en zo nodig naar uw behandelende cardioloog. Deze zullen met u de resultaten en de verdere behandeling bespreken.