Vaatheelkunde (Middaglijn)

Onze dienst behandelt:

  • De arteriële pathologie van de aorta en van de perifere vaten van de ledematen en de supra-aorta stammen die leiden naar de hersenen, de halsslagaders en de wervels. In deze domeinen past hij alle actuele klassieke chirurgische technieken toe van bypassen en endarteriëctomie en endovasculaire dilatatietechnieken, endoprothesen en embolisaties
  • De veneuze pathologie aan de hand van de verschillende medische, chirurgische en endoveneuze benaderingen.

In samenwerking met de dienst nefrologie verzekert hij de creatie en opvolging van vasculaire toegangen voor dialyse die deze technieken van bloedzuivering toelaten en tevens van peritoneale dialyse.

Ons team

  • Drie drietalige chirurgen (2 vrouwen en 1 man) die zich vlot uitdrukken in het Frans, Nederlands en Engels, een chirurg spreekt ook goed Arabisch, een andere heeft noties Duits en Italiaans. We hebben allemaal een passie voor vaatheelkunde, werken zeer nauwgezet, zijn voorstander van een gepersonaliseerde, humane aanpak en ons therapeutisch aanbod omvat het gebruik van de meest actuele technieken. We zijn ook actief binnen wetenschappelijke verenigingen (Belgische Vereniging voor Vaatheelkunde, Franstalige Liga voor Vaatheelkunde …).
  • Onze secretariaatsmedewerkers staan tot uw beschikking, de hele week door.
  • Twee verpleegkundigen-instrumentisten en een assistent die, naast het vaste personeel van Sint-Jan, eveneens aanwezig zijn bij uw chirurg voor de beste opvang in het operatieblok.

Een continue samenwerking met andere disciplines in Sint-Jan, en meerbepaald de diensten radiologie, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, neurologie, dermatologie en geriatrie, laat toe een globale behandeling te verzekeren bij elk type van patiënt.

Telefoonnummer secretariaat

02/225.90.01

Email secretariaat

chva@klstjan.be

Uurrooster secretariaat

woensdag

14:00-17:00

Opmerkingen

De raadplegingen van Dr Brion vinden één woensdagnamiddag op twee op de site Middaglijn plaats. 

566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst vaatheelkunde
Diensthoofd vaatheelkunde
Dr
Dienst vaatheelkunde

Lees ook