Klinische paden

Een klinisch pad is een gedetailleerde omschrijving van alle stappen die een patiënt doorloopt binnen de behandeling voor een bepaalde pathologie of bij een specifieke interventie.

In elk klinisch pad zijn alle stappen duidelijk omschreven en elke betrokkene (arts, paramedicus, verpleegkundige…) weet precies welke acties uit te voeren op elk moment van de behandeling. Deze multidisciplinaire aanpak verbetert de coördinatie tussen de verschillende actoren en garandeert een performante en kwalitatieve zorg.

Een klinisch pad beperkt zich niet enkel tot de behandeling binnen onze Kliniek. Het gaat ook om de nazorg die gebeurt in samenwerking met de huisarts en, indien nodig ook met andere gezondheidswerkers (paramedici, thuisverpleegkundigen enz.).

Onze klinische paden voor patiënten

Onze klinische paden voor gezondheidswerkers

Klinische paden voor gezondheidswerkers