Fertiliteit

Stappen

Hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen van dit klinisch pad.

1. Wie kan bij ons terecht in de fertiliteitskliniek?

  • Elk koppel dat één jaar of langer probeert om zwanger te worden.
  • Elk koppel waarvan de vrouw 36 jaar of ouder is en 6 maanden of langer probeert om zwanger te worden.
  • Wanneer er bij het koppel reeds een vooraf gekend probleem is (vb. onregelmatige cyclus, seksuele problemen, gekende zaadafwijking).
  • Wanneer het koppel reeds voorgaande vruchtbaarheidsbehandelingen heeft gehad (second opinion).
  • Lesbische koppels of alleenstaande vrouwen met een kinderwens.

2. Fertiliteitsbilan:

Tijdens de eerste ontmoeting met de fertiliteitsarts wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen en worden alle noodzakelijke onderzoeken gepland om de vruchtbaarheidsparameters van zowel de man als de vrouw na te kijken (= fertiliteitsbilan).

Indien uit deze onderzoeken blijkt dat bijkomend onderzoek nodig is, kan het koppel worden doorverwezen naar andere disciplines waarmee wij regelmatig samenwerken (bijv. endocrinologie, gynaecologie en urologie/andrologie). Daarbij kan er psychologische hulp worden aangeboden indien hier behoefte aan is.

3. De uitvoering van de onderzoeken:

Tijdens deze fase zullen de onderzoeken worden uitgevoerd die nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de vruchtbaarheid van het koppel.

4. Bespreking van de uitgevoerde onderzoeken en het behandelplan:

Na de verschillende onderzoeken, worden de resultaten uitgebreid besproken met de fertiliteitsarts. De fertiliteitsarts overlegt zo nodig met zijn collega’s van de samenwerkende disciplines en stelt samen met het koppel een behandelplan op.

5. Intake:

Tijdens een gesprek met de fertiliteitsvroedvrouw worden alle praktische details van de behandeling uitgelegd. Zij staat het koppel ook bij met de administratieve formaliteiten.

6. Behandelingen:

In functie van het behandelplan kunnen er verschillende behandelingen worden voorgesteld aan het koppel:
a. Begeleid afwachten; vb. voor jonge koppels bij wie geen grote vruchtbaarheidsproblemen zijn aangetoond en die nog niet zo lang
proberen om zwanger te geraken.
b. Een heelkundige ingreep: vb. indien een afwijking wordt vastgesteld waarvoor een operatie een oplossing kan bieden.
c. Medisch geassisteerde voortplanting zoals:
- Opwekken van een eisprong
- Kunstmatige inseminatie
- In-vitrofertilisatie of proefbuisbabyproject

Download PDF-pictogramhet volledige klinisch pad fertiliteit

Meer info over dit klinisch pad :

Contacteer de Fertiliteitskliniek op 02/891.09.56