Complexe arteriële hypertensie

Stappen

1. Uw huisarts stelt hypertensie (hoge bloeddruk) als diagnose en neemt contact op met de coördinatieverpleegkundige van de Hypertensiekliniek.

2. Deze coördinatieverpleegkundige contacteert u persoonlijk en plant een afspraak voor een 24u bloeddrukmeting, een bloedafname en een urinetest. Ze ontvangt en begeleidt u tijdens de onderzoeken. Ze geeft u eveneens meer informatie over de Hypertensiekliniek en een vragenlijst m.b.t. uw levensstijl en de medicatie die u neemt.

3. In functie van de analyse van de resultaten van de 24u bloeddrukmeting (bevestiging van hypertensie) en de laboresultaten nodigt de coördinatieverpleegkundige u uit om op een halve dag de voorgeschreven onderzoeken te ondergaan in de Hypertensiekliniek: onderzoek van het hart bij een cardioloog (echo- en elektrocardiografie), echografie van de nieren, gesprek met een diëtiste en raadpleging bij een nefroloog.

Indien nodig zullen er bijkomende onderzoeken worden verricht in de hypertensiekliniek (hormonale screening, slaaptesten, …). Uw resultaten worden besproken met alle specialisten die samenwerken met de hypertensiekliniek (nefroloog, cardioloog, endocrinoloog, …).

4. Wij bezorgen een uitgebreid verslag van uw gezondheidscontrole aan uw huisarts.

5. De coördinatieverpleegkundige legt in samenspraak met u een aantal controlebezoeken vast die zullen doorgaan in de hypertensiekliniek 3 maanden na uw eerste bezoek: een bloeddrukmeting van 24 uur, een bloedafname, urinetesten en een afspraak met een nefroloog van de hypertensiekliniek worden zo ingepland.

5a. Indien de controleresultaten gunstig zijn, brengt uw hypertensiespecialist u hiervan op de hoogte en past uw behandeling aan. Uw medische opvolging gebeurt verder bij uw huisarts.

5b. In functie van de resultaten en indien de nefroloog dit noodzakelijk acht, zal de coördinatieverpleegkundige terug contact met u opnemen voor een nieuwe evaluatie met indien nodig bijkomende onderzoeken of behandelingen. Nadien wordt er binnen de drie maanden een nieuwe afspraak gemaakt om de doeltreffendheid van de nieuwe maatregelen te bekijken.


Download het klinisch pad PDF icon"Complexe arteriële hypertensie"

Meer info over dit klinisch pad

Contacteer de Coördinatie-verpleegkundige van de Hypertensiekliniek: 02/221.93.28