Hypertensiekliniek

Het doel van de Hypertensiekliniek is een transmurale samenwerking met de huisarts te ontwikkelen. Zij stelt hem instrumenten en hulpmiddelen ter beschikking die de diagnose van de patiënt met complexe hypertensie versnelt (bloeddrukcontrole gedurende 24 uur, bloedafname, urine over 24 uur, multidisciplinair overleg). Deze samenwerking past in een optiek van klinische, economische en organisatorische efficiëntie.

Voor wie?

Elke persoon die aan hypertensie lijdt kan via zijn huisarts een afspraak maken bij de Hypertensiekliniek voor de volgende onderzoeken:

  • Controle van de bloeddruk;
  • Multidisciplinaire tenlasteneming voor de oppuntstelling van een complexe arteriële hypertensie;
  • Behandeling van arteriële hypertensie tijdens de zwangerschap;
  • Pre-conceptioneel advies voor patiënten met hypertensie.

Locatie

Route

953

Tel: 02/221.93.28 (Coördinatie-verpleegkundige)
Email: HTA@klstjan.be

Dienst

Uurrooster

Elke weekdag van 9u tot 16u.

Indien u een afspraak wil vastleggen en geen antwoord krijgt via de telefoon, gelieve een mail te sturen.

Informatie voor de patiënt

AHT of arteriële hypertensie wordt gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de slagaders. Indien deze niet behandeld wordt, verhoogt een AHT de risico’s op hart- en vaatziekten (CVA, infarct, enz.), nierfalen en een slechtere bloedsomloop en kan de levensduur met 10 tot 20 jaar verkort worden.

Er zijn geen symptomen aanwezig, wat verklaart dat hypertensieve patiënten zich vaak slechts bewust worden van hun aandoening bij een routinecontrole van de bloeddruk of het verschijnen van complicaties van deze ziekte.

Het team

De Hypertensiekliniek is een gespecialiseerde structuur die haar patiënten een globale, systematische en multidisciplinaire behandeling aanbiedt die gebaseerd is op de meest recente internationale aanbevelingen. 

De patiënten worden omkaderd door cardiologen, nefrologen, diëtisten, endocrinologen en een coördinatieverpleegkundige die allemaal gespecialiseerd zijn in de behandeling van hoge bloeddruk.

Meer weten

Artsen en paramedici

Dr
Dienst interne geneeskunde en nefrologie
Dr
Dienst cardiologie