Gynaecologie (Middaglijn)

Naissance

De dienst Gynaecologie staat in voor het geheel van de fysiologie en pathologie van het vrouwelijke lichaam, zowel wat de opsporing als de behandeling betreft.

Onze dienst is onderverdeeld in 5 polen:

 1. Verloskunde: van de prenatale raadplegingen tot de bevalling
 2. Gynaecologie: van de screening tot de chirurgische behandeling.
 3. Senologie: van de mammotest tot de volledige behandeling van borstkanker via onze Borstkliniek
 4. Fertiliteit: van het bilan tot de medisch begeleide voortplanting
 5. Bekkenbodemkliniek

Onze dienst omvat 12 gynaecologen, 4 assistenten in opleiding en 4 vroedvrouwen.

Verloskunde

 • Preconceptionele raadplegingen
 • Prenatale raadplegingen
 • Morfologische echografieën
 • Prenatale diagnose met inbegrip van vruchtwaterpuncties en NIPTests
 • Bevallingen die permanent worden verzekerd door een teamlid ter plaatse
 • Postpartum opvolging
 • Borstvoedingsconsultaties

Gynaecologie 

 • Opsporingsraadpleging
 • Colposcopie
 • Echografie van het bekken
 • Hysteroscopie
 • Chirurgische behandeling van alle goedaardige gynaecologische pathologieën (ovariumcystes, baarmoederpoliepen, fibromen, endometriose, enz.)
 • Multidisciplinaire aanpak en behandeling, via de Kankerkliniek, van alle kwaadaardige gynaecologische pathologieën (baarmoederhalskanker, endometriumkanker, ovariumkanker, vulva- en vaginakanker).

Senologie (Borstkliniek)

 • Opsporingsraadplegingen
 • Raadplegingen voor vrouwen met hoog risico
 • Mammografieën
 • Borst‑MRI
 • Puncties‑biopsieën
 • Globale behandeling van borstkanker (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, hormonotherapie), psychologische begeleiding, wellnesscentrum

Fertiliteit (Fertiliteitskliniek)

 • Oppuntstelling en bilan van de fertiliteit
 • Chirurgische behandeling (eileiders, endometriose, …)
 • Ovariële stimulatie
 • Intra-uteriene inseminatie
 • In-vitrofertilisatie

Bekkenbodemkliniek

 • Richt zich tot alle vrouwen die lijden aan orgaanverzakkingen
 • Incontinentie (urinair of fecaal)

Multidisciplinaire staf bestaande uit een gastro-enteroloog, een algemeen chirurg, een uroloog, een radioloog en een gynaecoloog, evenals een kinesist(e).

 

Onze dienst verleent dus een volledig zorgaanbod voor de vrouw, met de nodige eerbied voor iedereen en met een professionele en gepersonaliseerde aanpak.

Telefoonnummer secretariaat

02/225.90.63

Email secretariaat

meob-gyn@klstjan.be

Uurrooster secretariaat

maandag

9:00 - 12:30
14:00 - 17:00

dinsdag

9:00 - 12:30
14:00 - 17:00

woensdag

9:00 - 12:30
14:00 - 17:00

donderdag

9:00 - 12:30
14:00 - 17:00

vrijdag

9:00 - 12:30
14:00 - 17:00
566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie
Dr
Dienst gynaecologie