Psychiatrisch daghospitaal

Het psychiatrisch Helix daghospitaal is een therapeutisch centrum op de Site Middaglijn van de Kliniek Sint-Jan. De patiënten kunnen 1 tot 5 dagen per week opgenomen worden, vaak na een langdurig ononderbroken verblijf.

Voor wie?

Helix richt zich tot iedere psychisch gestoorde persoon die baat kan hebben bij een therapeutische opvolging in groepsverband en met wie mondeling contact kan worden gelegd. De patiënten kunnen worden doorverwezen door de psychiatrische diensten van alle ziekenhuizen, door diensten van geestelijke gezondheidszorg, door onafhankelijke psychiaters of psychologen, door hun huisarts of ze kunnen zelf een oproep doen.
 
De indicaties voor opname zijn alle types van psychopathologische aandoeningen die baat hebben bij een intensieve aanpak gebaseerd op werken in groep:
 • Psychosen
 • Karakterstoornissen 
 • Angststoornissen 
 • Posttraumatische stresstoestanden 
 • Neurosen
 • Persoonlijkheidsstoornissen,…

De contra-indicaties zijn:

 • Acute crisissituaties
 • Zware mentale achterstand 
 • Ernstige autistische trekken 
 • Psychopathische of perverse trekken

Relatieve contra-indicaties:

 • Zware verslaving of overmatig gebruik van middelen

Therapeutisch kader

Het therapeutische werk is gebaseerd op workshops in groep waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende media en de spraak.

De volgende elementen worden ten volle benut:

 • Creativiteit
 • Artistieke expressie
 • Verbale expressie
 • Lichamelijke uitdrukking
 • Sociale hechting

Alles is erop gericht de patiënt opnieuw contact te laten maken met anderen en met de hem omringende wereld, en hem of haar ook de kans te geven zich uit te drukken en zichzelf te ontdekken.

Wij bieden tevens de mogelijkheid tot een individuele psychologische opvolging en een maatschappelijke begeleiding. Onze begeleiding laat ontmoetingsmomenten toe met de familie van de patiënt en zijn omgeving.

Opnameprocedure

Wie in aanmerking komt voor een therapie in het psychiatrische daghospitaal Helix, raden wij aan de dienst te bezoeken vooraleer een opnameprocedure op te starten. Eén keer per week wordt er een bezoek georganiseerd waarop de werking van de dienst wordt uitgelegd. Gelieve de dienst te contacteren op 02/225.92.51 om te weten wanneer dit bezoek doorgaat.

Vervolgens kan de persoon met ons contact opnemen om een afspraak met de psychiater vast te leggen. Deze arts zal samen met de patiënt bespreken of hij baat heeft bij een gemeenschappelijke therapie. Dit onderhoud wordt gefactureerd als een medische raadpleging (met mogelijkheid zich te wenden tot de derdebetalersregeling).

Enkele dagen na het onderhoud neemt de arts opnieuw contact op met de persoon, of met diegene die hem doorverwees, om een antwoord te geven op zijn kandidatuurstelling en eventueel al een startdatum voor de therapie af te spreken.

Psychiatrisch daghospitaal Helix is doorlopend open van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 17u. Het secretariat is bereikbaar op 02/225.92.51.

De ploeg

Onze ploeg bestaat uit:

 • Psychiatrische verpleegkundigen
 • Psychologen
 • Opvoeders
 • Animatoren
 • Ergotherapeuten
 • Een coördinator
 • Een psychiater

Het medisch team:

 • Dr. Claire Mairiaux (psychiater & verantwoordelijke van het psychiatrisch daghospitaal)
 • Isabelle Nélis (hoofdverpleegkundige en coördinatrice van het psychiatrisch daghospitaal)
 • Dr. Sylvain Dal (hoofd van de dienst psychopathologie van de Kliniek Sint-Jan)

Contact en locatie

Het psychiatrisch daghospitaal bevindt zich op de site Middaglijn.

U kunt het psychiatrisch daghospitaal bereiken tussen 9u en 17u, van maandag tot vrijdag, door Isabelle Nélis (hoofdverpleegkundige en centrumcoördinatrice) te bellen op 02/225.92.53, of per email naar inelis@klstjan.be.
 

Meer info?

Bent u geïnteresseerd in ons psychiatrisch daghospitaal? Onze informatiesessie vindt voortaan plaats op dinsdag om 15.00 uur.