Aankoopdienst

Onze dienst draagt bij tot de kwaliteit van de verzorging en biedt zijn interne klanten -medisch en niet‑medisch korps - de goederen en diensten die nodig zijn voor de goede werking van hun activiteiten. Hij werkt met naleving van de geldende regels en normen en werkt nauw samen met de andere interne ondersteunende diensten.

De Aankoopdienst is vooral «klant» gericht en aarzelt niet zich op het terrein te begeven om de noden van onze klanten goed te begrijpen en in staat te zijn hen in de hoogst mogelijke mate tevreden te stellen.

Hoofdopdrachten:

  • Bijdragen tot de realisatie van de krachtlijnen van de Kliniek
  • Hulp bieden aan de interne klanten bij het goed definiëren van hun noden, in overeenstemming met de doelstellingen van de Directie
  • Werken aan de standaardisatie en de harmonisatie van het medische en niet‑medische materiaal
  • Marktonderzoeken uitvoeren om op de hoogte te zijn van alles wat deze markten kunnen bieden
  • Het panel van mogelijke leveranciers uitbreiden, waarbij de regels van de overheidsopdrachten nageleefd worden
  • Lastenboeken opstellen en publiceren
  • Instaan voor de onderhandelingen met de leveranciers
  • De prestatie van de leveranciers analyseren
  • Geschillen beheren

Het team

Elsa Chaventré is de verantwoordelijke voor de aankopen. Zij houdt zich bezig met de investeringen en de openbare aanbestedingen voor de verschillende diensten van de Kliniek. Zij neemt tevens de rol op zich van contactpersoon voor Sint-Jan binnen de aankoopcentrale Mercur’hosp.

Tel: 02/891.08.51
Email: echaventre@klstjan.be

Lauriane Adelakom et Hicham En Naly  zijn aankopers en beheren het bestelproces van A tot Z. Ze zijn de contactpersonen voor de rechtstreekse aankopen vanuit de verschillende diensten.
 

Tel : 02/891.08.59, 02/891.08.52
E-mail : ladelakom@clstjean.be, hennaly@clstjean.be

Het aankoopproces

De commissie belast met de goedkeuring van de procedures en de toekenning van opdrachten voor leveringen en diensten is de Aankoopcommissie. Elke aanvraag komende van een interne klant en die meer dan € 8500 bedraagt wordt bij de Aankoopcommissie voorgelegd en verdedigd door de Aankoopdienst. Deze Commissie beslist over het hieraan te geven gevolg.

Zij is multidisciplinair en samengesteld uit vertegenwoordigers van de departementen: medisch, financieel, technisch, logistiek, IT en apotheek. De IDPBW is er eveneens vertegenwoordigd.

Aankoopcentrale

Om de organisatie en de efficiëntie van hun ziekenhuisdiensten te versterken hebben 12 instellingen, verspreid over Wallonië en Brussel, eind 2013 de vzw MercurHosp opgericht.

Haar doelstelling: de niet-klinische activiteiten bundelen in het belang van de partners en dus van hun patiënten.

Deze marktcentrale is sinds meer dan een jaar operationeel, verscheidene overheidsopdrachten werden reeds toegekend en de op dit ogenblik door de 3 aankopers onderzochte materialen zijn talrijk. De Kliniek Sint‑Jan heeft dus in juli 2014 besloten tot de centrale toe te treden.

Meer informatie op: http://mercurhosp.be

Loopende overheidsopdrachten

Voorwerp Referentie Procedure Contactpersoon Staat
Openbare aanbesteding voor een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (SEPPT) 2016021 In prospectie Elsa Chaventré Redactie bestek
Openbare aanbesteding van EHB: vervoer van inkomend en uitgaand menselijk lichaamsmateriaal 2016007 Offerte-aanvraag geopend Elsa Chaventré Redactie bestek
Openbare aanbesteding voor een systeem van respiratoire afsluiting voor de radiotherapie 2016022 Onderhandelde procedure zonder publiciteit Elsa Chaventré In prospectie
Openbare aanbesteding POCT Glycemie en Ketonen 2015009 Bij onderhandelings-procedure Elsa Chaventré Analyse van de offertes lopende
Openbare aanbesteding voor de verwerving van een hybride zaal 2015001 Offerte-aanvraag geopend Elsa Chaventré Analyse van de offertes
Openbare aanbesteding voor de financiering van investeringen in roerende goederen 2016007 Offerte-aanvraag geopend Elsa Chaventré In prospectie

Laatste update: 13/02/2019