Revalidatie 1 (Leopold I)

Tijdens uw revalidatie staan de verzorgingsequipe en de verantwoordelijke geneesheer dag en nacht in voor uw behandeling.

De verzorgingsequipe onder leiding van de hoofdverpleegkundige, bestaat verder uit:

  • De kinesitherapeuten, die een maximale recuperatie van uw fysieke mogelijkheden beogen. Daartoe krijgt u aangepaste oefeningen in uw kamer op uw afdeling of in het kinesitherapielokaal.
  • De ergotherapeut, die als opdracht heeft u opnieuw vertrouwd te maken met alle activiteiten van het dagelijks leven zoals wassen, aankleden en eten klaarmaken, boodschappenlijst opmaken,…  De ergotherapeut voorziet ook andere activiteiten die deel uitmaken van uw zorg of revalidatie.
  • De logopedist die u individueel of in de groep behandelt voor spraak- of slikstoornissen.
  • De sociaal werker die u helpt bij persoonlijke problemen, bij de voorbereidingen van uw terugkeer naar huis of opvang door familieleden, bij de opname in een rust- en verzorgingstehuis en bij allerhande vragen in verband met sociale voorzieningen.
  • De psycholoog die u helpt bij vragen en problemen van psychische aard.
  • De diëtiste die, indien het medisch verantwoord is, zorgt voor een aangepast dieet.

Wekelijks komt de equipe samen om het behandelingsplan van uw revalidatie te bespreken.

Telefoonnummer secretariaat

02/221.96.08

Bezoekuren

maandag

14.00 - 19.00

dinsdag

14.00 - 19.00

woensdag

14.00 - 19.00

donderdag

14.00 - 19.00

vrijdag

14.00 - 19.00

zaterdag

14.00 - 19.00

zondag

14.00 - 19.00
565