Oncologie-Hematologie

De dienst Oncologie-Hematologie behandelt patiënten met goed- of kwaadaardige hematologische aandoeningen, en met oncologische aandoeningen in samenwerking met alle diensten van de Kliniek.

Elke patiënt wordt verwezen naar een verantwoordelijke arts die de referent wordt en die de therapie coördineert. Deze benadering schept een persoonlijke arts-patiënt relatie.

De beslissingen over de behandeling worden genomen in een multidisciplinair consult (MOC), een overleg waarin elke patiënt in team besproken wordt. Dit team bestaat uit hematologen, medisch oncologen, radiologen, artsen gespecialiseerd in radiotherapie, klinische biologie, pathologische anatomie of nucleaire geneeskunde.

Voor moeilijke casussen wordt overlegd met –al dan niet universitaire – collega’s van andere ziekenhuizen om de best mogelijke bestaande of experimentele behandeling te kunnen bieden.

De dienst werkt nauw samen met de paramedici: verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en sociale assistenten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de levenskwaliteit van de patiënt met wellness workshops, kunsttherapie en oncologische revalidatie; een kinderatelier wordt momenteel voorbereid.

Route

050

Niveau

5

Telefoonnummer secretariaat

02/221.99.46

Uurrooster secretariaat

maandag

8:00 - 13:00
13:00 - 17:00

dinsdag

8:00 - 13:00
13:00 - 17:00

woensdag

8:00 - 13:00
13:00 - 17:00

donderdag

8:00 - 13:00
13:00 - 17:00

vrijdag

8:00 - 13:00
13:00 - 17:00
566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst oncologie-hematologie
Diensthoofd oncologie-hematologie
Dr
Dienst oncologie-hematologie
Dr
Dienst oncologie-hematologie