Fysiotherapie (cardio revalidatie)

Hartrevalidatie is een geheel van zorgen waardoor een patiënt een optimaal fysiek en mentaal evenwicht kan hervinden na een hartaandoening, met als resultaat een betere herïntegratie is onze maatschappij. De doelstellingen zijn werkhervatting of behoud van een zelfstandig bestaan. Hartrevalidatie richt zich tot patiënten die werden opgenomen voor een hartoperatie, acuut coronair syndroom, coronaire dilatatie met of zonder stent, hartfalen of harttransplantatie.

Het is een multidisciplinaire aanpak met fysieke training onder begeleiding van fysiotherapeuten, een optimalisatie van de medische behandeling van de cardiovasculaire risicofactoren, coaching door een diëtist en psychosociale begeleiding.

Route

250

Telefoonnummer secretariaat

02/221.94.55
566

Artsen en paramedici

M.
Dienst fysiotherapie
Diensthoofd fysiotherapie