Scanner van de kroonslagaders

CT scan coronaire - Scanner des artères coronaires CT scan coronaire - Scanner des artères coronaires CT scan coronaire - Scanner des artères coronaires CT scan coronaire - Scanner des artères coronaires CT scan coronaire - Scanner des artères coronaires


Met een scanner van de kroonslagaders kan men de slagadertjes die het hart bevloeien in kaart brengen (coronaire arteriën), en hun letsels visualiseren.

Indicatie

Een coronaire scan wordt vandaag gebruikt om coronaire atherosclerose op te zoeken bij patiënten met pijn op de borst, en waarbij er een vermoeden is van kroonslagader vernauwing. Dit niet invasief onderzoek geeft een duidelijke weergave van de kroonslagaders en hun vernauwingen. Indien de slagaders negatief worden bevonden, is het onderzoek zeker geruststellend. Aldus kan een coronarografie vermeden worden (negatief predictieve waarde 96%). Echter indien letsels aangetroffen worden, moet aanvullend een coronarografie worden uitgevoerd. Een coronaire scan wordt ook gebruikt om de doorgankelijkheid van stents of coronaire overbruggingen na te gaan.

Het onderzoek

Een scanner is een grote cilinder die door middel van X stralen informatie verzamelt over een specifieke doorsnede van de patiënt. Door verschillende opeenvolgende doorsneden achter mekaar te leggen, kan de computer een driedimensionele reconstructie maken over een bepaald orgaan. Een scanner is opgebouwd uit verschillende stralers en ontvangers. Hoe meer, hoe nauwkeuriger het beeld en preciezer de informatie. De laatste jaren is deze techniek sterk geëvolueerd. De meest moderne scanners, zoals vandaag gebruikt wordt op de site kruidtuin, is een 128 barrets scan en heeft een nauwkeurigheid van 0,3mm. Met dit nieuwe performante toestel kan de straling sterk gereduceerd worden. Ook kan de scanner nu communiceren met het ECG van de patiënt (hartritme), zodat het bewegende hart telkens op exact hetzelfde moment van hartcyclus wordt bekeken. De hogere resoluties en ECG coördinatie hebben dit onderzoek erg interessant gemaakt voor hartafwijkingen, zeker wat betreft diagnostiek van kroonslagader aandoeningen. Tijdens het onderzoek worden producten op basis jodium geïnjecteerd (opgepast bij jodium allergie en verminderde nierfunctie). Voor het onderzoek moet men nuchter zijn. De procedure is volledig pijnloos en duurt slechts 10 minuten. Een infuus wordt geplaatst om contraststof in te spuiten en soms ook om medicaties toe te dienen (B-blokkers voor een trager hartritme, of nitraten voor verbetering van de kwaliteit van het onderzoek). Data vergaring tijdens dit onderzoek duurt slechts 10 seconden. Maar tijdens deze fase moet de patiënt volledig onbeweeglijk blijven liggen en mag niet ademen. Een perfecte medewerking van de patiënt is dus onontbeerlijk. Bij een onregelmatig hartritme heeft dit onderzoek geen zin.

Na de datavergaring, wordt deze informatie verwerkt. Kroonslagaders worden gevisualiseerd, de slagaderwand kan worden onderzocht, en bvb kan de hoeveelheid calcium worden geëvalueerd (calcium score). Voor deze score berekening moet geen contraststof geïnjecteerd worden en mag de stralingsdosis gereduceerd worden. Bij een hoge calcium score is er een vermindering van informatie uit de omgevende weefsels, wat de analyse en interpretatie van de beelden sterk kan bemoeilijken. Het volume van de grote linker hartkamer zal worden gemeten tijdens systole (contractie) en diastole (relaxatie), en hieruit wordt de ejectiefractie berekend. Ook andere structuren binnen de borstkas kunnen worden geëvalueerd.

Fusie van beeldmateriaal

Indien een coronair letsel anatomisch wordt vastgesteld, is het belangrijk te weten of dit letsel hemodynamisch belangrijk is (perfusie). Maw. of er door dit letsel een fors verminderde doorbloeding is van de hartspier.

De nucleaire geneeskunde kan door middel van myocard scintigrafie de coronarie perfusie evalueren bij rust en bij inspanning (inspanning of farmacologische stress). Vandaag kunnen de informaties die bekomen worden uit de nucleaire geneeskunde (orgaan perfusie of orgaan bevloeiing) gefusioneerd worden met de beelden van de coronaire scanner (anatomische informatie). Deze techniek laat toe om op een meer performante manier de juiste behandeling voor de patiënt uit te stippelen (medische behandeling of revascularistie therapie).

Deze spitstechnologie vraagt een intense samenwerking tussen de diensten cardiologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Binnen het BHC is deze samenwerking verzekerd binnen de groep niet invasieve cardiale beeldvorming.