Saint-Luc en Sint-Jan vormen een associatie en richten een gemeenschappelijke en volledige “pool” voor excellentie in de orthopedie-traumatologie op.

28/09/2018

PERSBERICHT:

Saint-Luc en Sint-Jan vormen een associatie en richten een gemeenschappelijke en volledige “pool” voor excellentie in de orthopedie-traumatologie op.

Brussel, 28 september 2018 – “Cliniques universitaires Saint-Luc” en de Kliniek Sint-Jan hebben een overeenkomst voor ziekenhuisassociatie ondertekend met als doel de gezamenlijke exploitatie van een gemeenschappelijke dienst orthopedie en traumatologie. Deze associatie gaat van start op 1 oktober, datum waarop de activiteiten van het nieuwe team orthopedie binnen de Kliniek Sint-Jan beginnen.

“Dit partnerschap met “Cliniques universitaires Saint-Luc” heeft als voornaamste doel om in beide instellingen kwaliteitszorg aan te bieden binnen alle toepassingsgebieden van de orthopedie en de traumatologie.”, verklaart Dr. Kenneth Coenye, Medisch Directeur van de Kliniek Sint-Jan.

Deze optimale zorgkwaliteit wordt o.a. geboden dankzij de invoering van gemeenschappelijke academische standaarden en via de uitwisseling van ervaringen en opleidingen tussen beide klinieken. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat er middelen voorhanden zijn om de medische, wetenschappelijke of zelfs academische toekomst van jonge specialisten in de orthopedie te promoten.

“Beide instellingen willen een gemeenschappelijke “pool” voor excellentie in de orthopedie-traumatologie vormen waar een brede bevolkingsgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de periferie toegang toe heeft”, voegt Prof. Jean-Louis Vanoverschelde, Medisch Directeur van de Cliniques universitaires Saint-Luc hieraan toe.

De samenstelling van deze pool gaat gepaard met de verderzetting van een multidisciplinaire samenwerking, voornamelijk met de andere disciplines van het locomotorisch stelsel: fysieke geneeskunde en revalidatie, reumatologie, neurochirurgie enz.

Er wordt getracht om een evenwicht te behouden tussen de nabije activiteiten en de doorverwijzingen en tegelijkertijd zullen er in het kader van deze associatie gezamenlijk klinische paden worden ontwikkeld die in beide partnerinstellingen aan dezelfde standaarden beantwoorden.

Nieuw team in de Kliniek Sint-Jan en totstandbrenging van synergieën tussen beide instellingen

Concreet betekent dit dat de nieuwe gemeenschappelijke dienst orthopedie-traumatologie zal beschikken over 2 verschillende medische teams: het bestaande team van Saint-Luc (13 leden) en het team van Sint-Jan (7 leden) dat wordt geleid door Prof. Xavier Libouton, orthopedist en professor aan de “Cliniques universitaires Saint-Luc”.

Het nieuwe team maakt integraal deel uit van de Kliniek Sint-Jan en zal starten op 1 oktober ter vervanging van de orthopedisten die de Kliniek Sint-Jan verlaten. De activiteiten zullen plaatsvinden op de site Kruidtuin (raadplegingen en heelkunde) en op de site Middaglijn (raadplegingen).

“Wij hebben het geluk om onmiddellijk te kunnen starten met een volledig multidisciplinair team dat kan instaan voor de behandeling van alle orthopedische en traumatologische pathologieën. Met andere woorden, er worden pathologieën en letsels behandeld m.b.t. de bovenste ledematen, de wervelkolom, heup en bekken, knie, voet en enkel”, aldus een tevreden Prof. Xavier Libouton, verantwoordelijke van de dienst orthopedie-traumatologie van de Kliniek Sint-Jan.

De oprichting van een gemeenschappelijke dienst zorgt er bovendien voor dat de artsen uit elk team raadplegingen kunnen verrichten op de andere sites. “Deze samenwerking is een unieke opportuniteit voor beide klinieken en past volledig binnen de verwachtingen van de openbare instanties die wensen dat er meer synergieën tot stand komen tussen de verschillende ziekenhuisactoren”, besluit Prof. Olivier Cornu, diensthoofd van de dienst Orthopedische en traumatologische heelkunde van het locomotorisch stelsel van “Cliniques universitaires de Saint-Luc”.

Over de Kliniek Sint-Jan:

De Kliniek Sint-Jan, in hartje Brussel, is een ziekenhuis met 548 bedden en profileert zich als een professionele organisatie die gekend en erkend is als referentieziekenhuis in Brussel en de periferie.

Dankzij haar 1.400 hooggespecialiseerde medewerkers en een 300-tal artsen biedt zij een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor culturele, filosofische en religieuze diversiteit neemt hierbij ook een centrale plaats in.

Over “Cliniques universitaires Saint-Luc”:

“Cliniques universitaires Saint-Luc” beschikt als universitair ziekenhuis van de “Université catholique de Louvain (UCL)” over 1000 bedden en is een referentie op het vlak van zorg. De meeste zware, zeldzame of delicate pathologieën worden er behandeld, waardoor het ziekenhuis patiënten uit heel België en de hele wereld aantrekt.
  
Behalve op het vlak van zorg, spelen de “Cliniques universitaires Saint-Luc” eveneens een vooraanstaande rol op het vlak van klinisch onderzoek en dragen zij bij tot de opleiding van de artsen, verpleegkundigen, paramedici die de patiënt in de toekomst zullen begeleiden. Het ziekenhuis telt om en bij de 5.500 medewerkers.

Contactgegevens:

  • Kliniek Sint-Jan:

Florence Feys
Communicatieverantwoordelijke
02 891 08 45
ffeys@klstjan.be

  • Cliniques universitaires Saint-Luc :

Thomas De Nayer 
Communicatieverantwoordelijke
02 764 11 20
thomas.denayer@uclouvain.be

Meer info? Klik hieronder

Bestand(en)

BijlageGrootte
PDF-pictogram cporthopediesaintjeansaintlucnl.pdf504.28 KB