Persbericht: eerste ziekenhuisnetwerk in Brussel en Waals-Brabant van start

21/01/2019

PERSBERICHT

Brussel/Ottignies, 21 januari 2019 – Cliniques universitaires Saint-Luc, Clinique Saint-Pierre Ottignies en de Kliniek Sint-Jan hebben een intentieverklaring voor de oprichting van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk ondertekend. Met deze samenwerking willen de drie ziekenhuizen de toegankelijke zorgverlening verder versterken.
 
In overeenstemming met hun missies en waarden willen de drie ziekenhuizen samen een volledig aanbod aan algemene en universitaire zorg voorstellen, wat past binnen het beleid van de overheden.
 
Voor de samenwerking binnen het netwerk zal rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van elke instelling, waarbij kwaliteitsvolle zorg de centrale drijfveer is. Het vol-ledige medische aanbod, met inbegrip van de belangrijkste investeringen, zal verder worden ontwikkeld vanuit het netwerk.
 
De drie instellingen stappen als gelijkwaardige partners in het netwerk en behouden hun autonomie evenals hun huidige statutaire bestuursorganen. Het netwerk blijft openstaan voor andere ziekenhuisinstellingen en samenwerkingsverbanden.
 
Cliniques universitaires Saint-Luc, Clinique Saint-Pierre Ottignies en de Kliniek Sint-Jan werken samen verder aan de finalisatie van het akkoord en de concrete uitbouw van het netwerk.

Contactgegevens: 
 

  • Voor Cliniques universitaires Saint-Luc: Thomas De Nayer, communicatieverantwoordelijke: 02 764 11 20 of 0495 26 94 54 – thomas.denayer@uclouvain.be
  • Voor Clinique Saint-Pierre Ottignies: Brigitte Sablon, directie-assistente: 010 43 72 27- brigitte.sablon@cspo.be
  • Voor de Kliniek Sint-Jan: Bruno De Vriendt, communicatiedeskundige: 02 221 90 54 of 0491 74 12 76 – bdevriendt@klstjan.be

 

Bestand(en)

BijlageGrootte
PDF-pictogram persbericht_eerste_ziekenhuisnetwerk289.74 KB