Klinisch pad “Eierstokkanker”:

26/01/2018
  • Nieuws
 
Enkele weken geleden werd een nieuw klinisch pad “eierstokkanker” gelanceerd in de Kliniek Sint-Jan, waarvan vooral het transmurale aspect opvalt. Het kwam nl. tot stand dankzij een samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen die deel uitmaken van de UCL ONCO-Groep. Dit expertiseplatform groepeert gynaecologen van de Kliniek Sint-Jan (vertegenwoordigd door Dr. Jean-Paul Van Gossum en Dr. Nathanaël Dubois), Europa Ziekenhuizen, CHWAPI en Cliniques Universitaires Saint-Luc.
 
Dit klinisch pad onderscheidt zich eveneens door het uitgesproken multidisciplinaire karakter van de behandeling die de patiënt krijgt. Het Multidisciplinair Oncologisch Consult Pelvische Gynaecologie (bestaande uit verschillende chirurgen, onco-gynaecologen, oncologen, radiotherapeuten, een coördinatieverpleegkundige oncologie en een anatoom-patholoog) beslist over het behandelplan en staat in voor de permanente opvolging van de patiënt. 

Voor meer details over de verschillende fases van de behandeling die de patiënt krijgt, nodigen wij u uit om de patiëntenfiche van het klinisch pad te willen raadplegen.