Benoemingen Raad van Bestuur en algemene directie

23/06/2022
  • Nieuws

De Raad van Bestuur is verheugd de benoeming aan te kondigen van:
•    Prof. dr. Patrick De Coster als voorzitter van de Raad van Bestuur
•    Alexandre Deschuymere als algemeen directeur

Patrick De Coster, sinds twee jaar bestuurder van Kliniek Sint-Jan, is een erkend deskundige op het gebied van ziekenhuismanagement. Na zijn opleiding in inwendige geneeskunde, cardiologie en nucleaire geneeskunde, een master Volksgezondheid en een verblijf van bijna twee jaar in het Hammersmiths Hospital in Londen, nam hij in 1986 de leiding op zich van de dienst nucleaire geneeskunde van de universitaire klinieken van de UCL in Mont-Godinne. Hij was gedurende meerdere jaren voorzitter van de Réseau Santé Louvain en van de Ecole de Santé Publique van de UCL. Hij is bestuurder geweest van verschillende verenigingen zonder winstoogmerk in de medisch-sociale wereld, waaronder de Cliniques Universitaires Saint-Luc. Momenteel is hij ondervoorzitter van de ziekenhuisgroep Jolimont, bestuurder van het Hélora-netwerk en lid van de Hoge Raad van Specialisten en Huisartsen. Van 1991 tot 2016 was hij algemeen directeur van de Cliniques Mont Godinne, waar hij de fusie met het ziekenhuiscentrum van Dinant en de kliniek Sainte-Elisabeth Namur geleid heeft. Sinds 2009 zag hij in de participatieve “Lean"-aanpak een bestuurskader dat de waarden die hij altijd heeft verdedigd, bevordert en besloot hij deze transformatie op institutionele schaal door te voeren. Bovendien werd hij in 2001 benoemd tot gewoon klinisch professor aan de UCL. Hij doceert ziekenhuismanagement aan de Faculté de Santé Publique van de UCLouvain, evenals aan de Université Libre Bruxelles, de Universiteit van Namen, de Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP - Frankrijk) en de Ecole de Management in Straatsburg. 
Hij was ook vicerector van de Universiteit van Namen van 2019 tot 2021. Momenteel is hij professor emeritus en wijdt zich, naast zijn functies als bestuurder, aan het begeleiden van directiecomités in de gezondheidssector die een algemene bestuurstransformatie van hun instelling wensen door te voeren, dit voornamelijk in Frankrijk.

De laatste maanden was hij de verbindingspersoon tussen de Raad van Bestuur, het directiecomité en het medisch korps in het kader van deze veranderingen. Hij verleende een constructieve steun en gaf gedegen advies ter ondersteuning van het huidige bestuur.

Alexandre Deschuymere begon zijn carrière in Kliniek Sint-Jan in 1990. Tijdens zijn loopbaan heeft hij verschillende managementfuncties waargenomen binnen het departement Patiëntenzorg en de diensten Ziekenhuishygiëne, Financiën, Patiëntenadministratie, Kwaliteit en Veiligheid, Bemiddeling, Logistiek, enz. Met 32 jaar anciënniteit en expertise binnen de kliniek, heeft hij keer op keer zijn bekommernis bewezen om alle belanghebbenden te verenigen en samen te brengen rond de institutionele missie, evenals zijn diepe verbondenheid met de fundamentele waarden van onze kliniek.

De Raad van Bestuur verzekert prof. dr. Patrick De Coster en Alexandre Deschuymere van zijn volledige steun en vertrouwen. De Raad wenst hen veel succes en voldoening toe in hun nieuwe functies. Wij zijn ervan overtuigd dat beiden, met de steun en medewerking van alle medewerkers en artsen, onze kliniek een nieuwe dynamische impuls kunnen geven, haar evolutie kunnen voortzetten en kwaliteitsvolle zorg kunnen aanbieden aan iedereen in het hart van Brussel.